вер. 09

Кардіологічне відділення створено в травні 2007 року.DSC 0060

Завідувачем кардіологічного відділення було призна­чено Катерину Іванівну Ткачук, яка обіймає дану посаду по сьогоднішній день,лікар-ординатор - Сергій Іванович Лаврук.

Згідно зі штатним розписом, у відділенні працює 16 чоловік: 2 лікарі-кардіологи, 7 медичних сестер та 7 мо­лодших медичних сестер.

DSC 0072Відділення розраховане на ЗО ліжок і поєднує у
собі кардіологію (аритмологію) та ревматологію, а тому в ньо му лікуються хворі з ішемічною хворобою 

серця, після перенесеного АКШ та стентуваня коронарних судин, з порушенням ритму серця, з вродженими вадами серця, хворі з протезованими клапанами серця, з

 ревматоїдни­ми артритами, з системними захворюваннями і т.д.

DSC 0074

За рік у відділенні проліковується близько 1000 хво­рих.

У відділенні функціонує палата для ветеранів та учас­ників Великої Вітчизняної війни та палати інтенсивної терапії для тяжкохворих.

 

Ткачук Катерина Іванівна

Ткачук Катерина Іванівна

Завідуюча кардіологічним відділенням

Кмін Людмила Михайлівна

Сестра медична старша

Кмін Людмила Михайлівна
вер. 09

Терапевтичне відділення створено у січні 1979 року, спочатку на базі інфекційного відділення на 30 ліжок (5 гінекологічних).DSC 0044

Першим його завідувачем було призначено Раїсу Олексіївну Щур. Окрім неї, в цьому підрозділі працюва­ли лікар-терапевт Наталія Василівна Веселкова, старша медична сестра Оксана Карпівна Нагорна,яка працює і до цього часу.

Перші медичні сестри - Ніна Іванівна Кедич, Оксана Степанівна Міткевич, Валентина Антонівна Станкевич,Те­тяна Василівна Вороніна,Лідія Мусіївна Хутка, Катерина Федорівна Швед, Софія Василівна Шемшура.

Щодо санітарок,то у відділенні першими працювали Лідія Іванівна Брой, Любов Микитівна Дідок, Галина Ва­силівна Якимчук, Ганна Василівна Сашко,Лариса Микола­ївна Чикида, Ольга Опанасівна Тропець.

Багатий практичний досвід і знання мають ветерани Ніна Іванівна Кедич, Оксана Степанівна Міткевич, котрі трудяться у відділенні понад 30 років.

Перший хворий, перші невдачі, перші радощі... Все було вперше. Водночас гуртувався колектив терапевтич­ного відділення.

У 1980 році в головному корпусі СМСЧ-3 відкрилося терапевтичне відділення на 60 ліжок. Прийшли нові лікарі, медичні сестри, санітарки.

DSC 0052Відділення очолила Надія Миколаївна Рутберг.

У 1985 році в колектив терапевтичного відділення прийшла Любов Максимівна Клець: спочатку на посаду лікаря-терапевта,а з 1994 і дотепер - як завідувач тера­певтичного відділення.

З 1997 року в цьому колек­тиві трудиться й молодий лікар Тетяна Михайлівна Савонік.

Починаючи з 2007 року, на базі терапевтичного відділен­ня діє кардіологічне відділен­ня, яке надає допомогу хворим кардіологічного профілю.

Проходили роки, мінялися люди,але незмінними праців­никами відділення залишались ті, котрі колись створювали його ядро,докладали чимало зусиль, аби навчити молодих працівників, передати їм свої знання.

Завдячуючи саме їх праці, згуртовано й самовіддано нині функціонує підрозділ,допома- ає хворим долати недуги.

Клець Любов Максимівна

Клець Любов Максимівна

Завідуюча терапевтичним відділенням

Сніжко Наталія Петрівна

Сестра медична старша

Сніжко Наталія Петрівна
вер. 09

Дитяче відділення стаціонару відкрито у квітні 1980 року.DSC 0247

Розраховане воно на 30 ліжок. Першим завідувачем відділення було призначено Миколу Гнатовича Ноголя,а лікарем-ординатором - Галину Миколаївну Дзюбо.

З 1981-го по 1987 рік на посаді завідувача дитячого від­ділення працювала Любов Іванівна Камохина, а лікарем-ординатором -Лариса Петрівна Єгорова.

З 1987 року по 1992 рік завідувачем відділення трудив­ся Олександр Миколайович Козак.

З 1982-го року в дитячому відділенні стаціонару діють палати для виходжування та лікування новонародже­них.

З 1991 року у відділенні функціонує 25 ліжок.

З 1992-го по 2008 рр. завідуючим відділення була Ла­риса Пилипівна Егорова.

З 2008 року і по даний час цю посаду обіймає Галина Василівна Білоус.

З перших днів роботи підрозділу там працюють па­латна медсестра Ольга Костян­тинівна Рак і молодша медична палатна сестра Галина Павлівна Галамага та ін.

DSC 0263З 1982 року у відділення при­йшли молодша медсестра Любов Сергіївна Березинська,Тетяна Павлівна Пляшко (на сьогодні старша медична сестра), з 1983-го - медсестра Варвара Кіндратівна Денисюк,з 1984-го - молодша медична сестра Лідія Ярославівна Мамчич та ін.

На даний час у дитячому від­діленні працює 21 медичний працівник. Останні п’ять років тут лікують дітей від народження до 18 років.

Лікарі та медичні сестри постій­но підвищують свою профмайстерність, через кожні п'ять років навчаються на різноманітних курсах підвищення кваліфікації.

 

Білоус Галина Василівна

Білоус Галина Василівна

Завідуюча дитячим соматичним відділенням

Пляшко Тетяна Павлівна

Сестра медична старша

Пляшко Тетяна Павлівна

вер. 09

Гінекологічне відділення розміщене в центральному корпусі СМСЧ-3 на 5 поверсі. Відділення на 30 ліжок. Працює з моменту відкриття медичної частини. У відділенні можна отримати повний обсяг обстежень та лікування гінекологічних хвороб. Оперативні втручання від пластичних операцій на статевих органах до радикальних (екстирпація матки з придатками) виконуються лікарями відділення. Протягом трьох років вони оволоділи лапараскопічними операціями і успішно їх проводять.

CSC 0304

У відділенні зроблено косметичний ремонт, оновлена мала операційна та оглядова.

Пологове відділення розміщене в окремій двоповерховій будівлі і є підрозділом ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України». Функціонує з 1980 року, а новий корпус - з 1996 року. Відділення на 30 ліжок. З 2009 року працює в проекті «Доброзичливе ставлення до дитини». У відділенні більшість фахівців мають вищу атестаційну категорію. Відділення має цілодобове постачання гарячої та холодної води, з витяжно-притяжною вентиляцією.

Першим завідувачем акушерсько-гінекологічного відділення була Людмила Іванівна Матієнко. Нині Тетяна Іванівна Латишенко, лікар вищої категорії. Старша акушерка - Євгенія Олександрівна Тарасюк, фахівець першої категорії.

У відділенні працює «Школа відповідального батьківства». Заняття проводяться з понеділка по п'ятницю.

Кожен вівторок - день відкритих дверей.

P1010713

Для приймання звичайних та ускладнених пологів є всі умови: індивідуальні та сімейні пологові зали, індивідуальні післяпологові палати (з окремими душовими та туалетами). Оперативні пологи (кесарський розтин) проводяться за новітніми методиками з регіональним знеболенням та косметичними швами на шкірі. Породілі мають змогу перебувати у відділенні з членами родини. Партнерські пологи досягають до 80%.

Палата інтенсивної терапії новонароджених забезпечена необхідною апаратурою для реанімації та виходжування дітей. Лікар - неонатолог Руслана Іларіївна Сидорук - спеціаліст вищої категорії.

Відділення патології вагітних знаходиться на першому поверсі, вагітні перебувають у двомісних палатах з окремим туалетом та душем. За призначенням лікаря вагітні отримують кисневі коктейлі, які готують у відділенні. Працює медичний психолог, у якого вагітні можуть отримати консультацію та підтримку.

 
Солдатова В. В.

Солдатова Валентина Василівна

Завідуюча акушерсько-гінекологічним відділенням

Тарасюк Євгенія Олександрівна

Старша акушерка

Тарасюк Євгенія Олександрівна
вер. 07
 Кучерук Наталія Петрівна

 Кучерук Наталія Петрівна

Завідувач операційним відділенням

 Килюх Лариса Володимирівна

Сестра медична операційна старша

 Килюх Лариса Володимирівна
 P5074601  P5074602