Медичний календар

No events found

  Педіатричне відділення поліклініки бере початок з поліклінічного відді­лення МСЧ-132 (1977р.), яке розміщувалось у гуртожитку №3, де функціо­нував один кабінет для прийому лікаря-педіатра.

Першими лікарями-педіатрами підрозділу почергово були: Микола Гнатович Ноголь, Ніна Миколаївна Яричина, Ірина Олександрівна Алексеєва. Медсестри: Марія Василівна Пашко, Марія Михайлівна Мельник, Марія Антонівна Савчук,Лідія Мефодіївна Чаборай та інші.

  У 1978 році в підрозділі було організовано роботу кабінету профілактич­них щеплень.

  З травня 1980 року педіатричне відділення поліклініки розмістилось на першому поверсі головного корпусу медсанчастини. Першим завідувачем педіатричного відділення було призначено Раїсу Григорівну Комарову, а старшою медичною сестрою - Ніну Володимирівну Шашкову.

  Враховуючи те, що 60% усіх захворю­вань складають захворювання органів дихання,лікарями-педіатрами для ліку­вання хворих дітей успішно використо­вуються сучасні противірусні препарати рослинного походження. Для лікування застосовуються схеми ступеневої терапії. Ще один із напрямків роботи відділення - профілактичний.

  За сприяння педіатричного відділення поліклініки щорічно проводиться оздо­ровлення дітей у санаторно-курортних закладах України та за кордоном.

  Лікарі педіатричного відділення беруть участь у міжнародних та загальноукра­їнських форумах, науково-практичних конференціях з актуальних питань педі­атрії і т.п.

  З 1983 по 1987 рік відділення очолювали П.Г. Щербатюк та І.М. Покровська,з жовтня 1987 року на посаду завідувача педіатричного відділення було призначено Федора Євгеновича Галюка,який очолює його і поданий час.

  Педіатричне відділення поліклініки, яке нараховує 12 дільниць, обслуго­вує близько 11 тисяч дітей віком до 18-ти років. Лікарі-педіатри надають допомогу дітям дитячих садків та шкіл у медичних пунктах цих закладів.

  За достатній рівень організації медич­ного обслуговування дітей міста педіа­тричне відділення поліклініки нагоро­джено грамотою виконавчого комітету Кузнецовської міської ради.Педіатричне відділення повністю укомплектоване лікарським персоналом та медичними сестрами. На сьогодні до його складу входять лікарі таких вузь­ких спеціальностей як дитячий хірург, дитячий ортопед-травматолог,дитячий окуліст,дитячий травматолог. Прийом ведуть також лікар-уролог, лікар-отоларингологта 

  Сумлінна робота наших лікарів-педіатрів відзначена й грамотою міністра охорони здоров’я та подяками міського голови.лікар-імунолог.

Галюк Федір Євгенович

Галюк Федір Євгенович

Завідувач педіатричним

відділенням

Чаборай Лідія Мефодіївна

Чаборай Лідія Мефодіївна

Сестра медична старша

DSC 0131 DSC 0173 DSC 0187