серп. 08

Запитання

 Працівник виявив бажання перервати відпустку і повернутися до роботи. Які дії кадровика у такому випадку?
 Відповідь 
Відкликання зі щорічної відпустки допускається за згодою працівника лише з ініціативи роботодавця для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії та інших форс-мажорних обставин, перелічених у частині 3 статті 12 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР. Оскільки в організації немає законних підстав для відкликання працівника із щорічної відпустки, це вважатиметься порушенням трудового законодавства.

Джерело: https://www.kadrovik01.com.ua/question/414-vdklikannya-z-vdpustki-na-prohannya-pratsvnika

серп. 08

Запитання 

За поточний робочий рік працівник уже використав усі дні щорічної відпустки. Проте знову звернувся з прохання надати щорічну відпустку у серпні 2017 року за наступний робочий рік, який розпочнеться у жовтні 2017 року. Чи буде законним надання такої відпустки?
 Відповідь 
Відпустки за другий та наступні роки роботи надають працівникам у будь-який час відповідного робочого року (ч. 9 ст. 10 Закону про відпустки).  Черговість надання відпусток визначають графіком, який затверджує роботодавець за погодженням з профспілкою чи уповноваженим представником трудового колективу (ч. 10 ст. 10 Закону про відпустки). Тобто право на відпустку повної тривалості у працівника наступає після дати початку нового робочого року у строки, визначені графіком відпусток. Закон про відпустки не передбачає можливості надати відпустку за робочий рік, який ще не розпочався. Це стосується і працівників, які мають право на відпустку у зручний для них час. Наводимо додаткові причини, чому не варто надавати відпустку за робочий рік, який ще не розпочато: 1. Якщо роботодавець надасть відпустку авансом, то і в наступні роки доведеться надавати працівнику відпустку авансом. 2. Якщо працівник звільниться, роботодавець не завжди матиме право утримати кошти за використану наперед відпустку. 3. При перевірці це може бути визнано «пільгами, не передбаченими законодавством», а для бюджетних установ — «нецільовим використанням коштів».

Джерело: https://www.kadrovik01.com.ua/question/435-vdpustka-avansom-za-robochiy-rk-shcho-shche-ne-rozpochavsya-chi-mojlivo

серп. 08

Усі функції з реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання з 04.04.2016 передано до органів місцевого самоврядування. При цьому процедури суттєвих змін не зазнали.
Із 04.04.2016 набрала чинності постанова КМУ «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру» від 02.03.2016 № 207, якою встановлено нові правила реєстрації місця проживання громадян. Функцію з реєстрації місця проживання передано до виконавчих органів територіальних громад, відтак підрозділи міграційної служби припинили здійснення реєстрації місця проживання. ДМС надає відповіді на основні запитання, що стосуються нововведень. Насамперед ДМС зауважує, що органами реєстрації є виконавчі органи сільських, селищних або міських рад. Якщо в територіальній громаді не створено орган реєстрації, функції з реєстрації громадян виконує сільський голова.
Документи для оформлення реєстрації місця проживання (перебування): документ, до якого вносять відомості про місце проживання: паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист; при реєстрації дитини, що не досягла 16 років — свідоцтво про народження; квитанція про сплату адміністративного збору. За реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання сплачують адміністративний збір: у разі звернення особи протягом 30 днів з моменту зняття з реєстрації — в розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати (далі — мзп); у разі звернення особи з порушенням зазначеного терміну — в розмірі 0,0255 розміру мзп. При реєстрації місця проживання одночасно зі зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягують тільки за одну адміністративну послугу і зараховують до місцевого бюджету за новим місцем проживання; документи, що підтверджують право особи на проживання в конкретному приміщенні, зокрема: документи на право власності, рішення суду про надання права на користування житловим приміщенням, договір оренди або інші документи. При відсутності таких документів — реєстрацію здійснюють тільки за згодою власника житла (якщо власників кілька — за згодою всіх власників); військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).
В який термін особа, яка переїхала на нове місце проживання, має зареєструватися? Особа, яка знялася з реєстрації в одному місці, протягом 30 календарних днів має зареєструватися за новим місцем проживання. При порушення цього терміну, при зверненні фізичної особи для реєстрації місця проживання складають адміністративний протокол. За новим порядком громадянину, який порушив термін реєстрації вперше, загрожує попередження. При повторному порушенні протягом року (при наступній зміні місця проживання) — штраф від 17 до 51 грн. Строки розгляду питання зняття з реєстрації і реєстрації на новому місці? ДМС нагадує, що є можливість реєстрації з одночасним зняттям з реєстрації за попередньою адресою. Тобто, при переїзді достатньо звернутися до відповідного органу за новим місцем проживання і подати заяву на реєстрацію, і в якому знімуть з реєстрації за попереднім місцем проживання і зареєструють за новим. А місцевий орган влади за попереднім місцем проживання буде повідомлено про те, що ця особа там більше не проживає. Усі зазначені формальності повинні відбуватися в день звернення. Унесення інформації про місце реєстрації до паспортного документа? До паспорта у формі книжечки ставиться штамп із зазначенням адреси. До ID-паспорта інформацію про місце проживання заносять на електронний чіп, вмонтований паспорт. Читайте також: Прийняття на роботу особи із ID-паспортом Якщо в селі, де проживає громадянин, немає обладнання для внесення інформації до ID-паспорта, громадянин може взяти в місцевому органі влади довідку про місце проживання, на підставі якої в районі внесуть потрібну інформацію на чіп. Чи зобов’язаний громадянин змінити в паспорті інформацію про місце проживання, у зв’язку з перейменування населеного пункту (вулиці)? Такі зміни вносяться за бажанням. Якщо громадянин хоче або йому це для чогось потрібно, він може звернутися до відповідного органу та змінити інформацію в паспорті. Ця послуга є безплатною.
За інформацією Державної міграційної служби України

серп. 08

Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти затверджено в новій редакції. Підстава — постанова КМУ від 12.07.2017 № 550. База містить 4 реєстри. Корисний для роботодавця — Реєстр документів про освіту.
Єдина державна електронна база з питань освіти включатиме: Реєстр навчальних закладів; Реєстр документів про освіту; Реєстр сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання; Реєстр студентських (учнівських) квитків державного зразка. Реєстр документів про освіту міститиме відомості про: документи про освіту та наукові ступені державного зразка, видані навчальними закладами/науковими установами України з 2000 року, крім інформації про випускників вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів; власні документи про вищу освіту, видані навчальними закладами України; спільні та подвійні дипломи, видані вищими навчальними закладами України; документи про вищу освіту, видані іноземними навчальними закладами, із свідоцтвами про їх державне визнання, виданими МОН; документи про вищу духовну освіту із свідоцтвами про їх державне визнання, виданими МОН; документи про вищу освіту, видані іноземними навчальними закладами, з рішеннями вищого навчального закладу України про їх визнання; інші документи про освіту та наукові ступені, що визначаються розпорядником Єдиної бази в установленому порядку.
Записи про кожен документ про освіту та наукові ступені містять усі відомості про документ, повне найменування навчального закладу/наукової установи, який видав документ, прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи (осіб), яка (які) підписали документ. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи матимуть доступ до Реєстру документів про освіту в обсязі, достатньому для проведення перевірки достовірності поданого документа про освіту.
Джерело: https://www.kadrovik01.com.ua/news/2258-robotodavets-zmoje-perevriti-za-vdkritim-restrom-chi-dysniy-diplom-pratsvnika?ustp=W

серп. 08

Інспектор з праці приймає рішення про доцільність інспекційного відвідування роботодавця щодо якого упродовж попередніх 6 календарних місяців не здійснювались інспекційні відвідування. В іншому випадку рішення за керівником територіального органу Держпраці.
Наказом Держпраці від 22.06.2017 № 76 затверджено Порядок повідомної реєстрації інспекційних відвідувань та рішень інспектора праці про відвідування роботодавця (далі — Порядок № 76). Нагадаємо, що інспектор праці самостійно приймає рішення про необхідність відвідування роботодавця з метою інформування його та працівників про найбільш ефективні способи дотримання законодавства про працю, моніторингу стану його дотримання, у тому числі щодо оформлення трудових відносин (п. 33 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295).
Інформацію про інспекційне відвідування вносять до Реєстру інспекційних відвідувань та рішень інспектора праці про відвідування роботодавця (далі — Реєстр). Подання інформації про відвідування подаватимуть засобами телекомунікаційного зв’язку або шляхом службового листування. Причому якщо до Реєстру вноситимуть запис про інспекційне відвідування роботодавця щодо якого упродовж попередніх 6 календарних місяців здійснювались інспекційні відвідування, керівник територіального органу (інша уповноважена ним посадова особа) має вивчити питання про доцільність його проведення.
Джерело: https://www.kadrovik01.com.ua/news/2260-poryadok-povdomno-restrats-nspektsynih-vdvduvan-robotodavtsv-zatverdjeno