серп. 08

Запитання 

За поточний робочий рік працівник уже використав усі дні щорічної відпустки. Проте знову звернувся з прохання надати щорічну відпустку у серпні 2017 року за наступний робочий рік, який розпочнеться у жовтні 2017 року. Чи буде законним надання такої відпустки?
 Відповідь 
Відпустки за другий та наступні роки роботи надають працівникам у будь-який час відповідного робочого року (ч. 9 ст. 10 Закону про відпустки).  Черговість надання відпусток визначають графіком, який затверджує роботодавець за погодженням з профспілкою чи уповноваженим представником трудового колективу (ч. 10 ст. 10 Закону про відпустки). Тобто право на відпустку повної тривалості у працівника наступає після дати початку нового робочого року у строки, визначені графіком відпусток. Закон про відпустки не передбачає можливості надати відпустку за робочий рік, який ще не розпочався. Це стосується і працівників, які мають право на відпустку у зручний для них час. Наводимо додаткові причини, чому не варто надавати відпустку за робочий рік, який ще не розпочато: 1. Якщо роботодавець надасть відпустку авансом, то і в наступні роки доведеться надавати працівнику відпустку авансом. 2. Якщо працівник звільниться, роботодавець не завжди матиме право утримати кошти за використану наперед відпустку. 3. При перевірці це може бути визнано «пільгами, не передбаченими законодавством», а для бюджетних установ — «нецільовим використанням коштів».

Джерело: https://www.kadrovik01.com.ua/question/435-vdpustka-avansom-za-robochiy-rk-shcho-shche-ne-rozpochavsya-chi-mojlivo

серп. 08

Усі функції з реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання з 04.04.2016 передано до органів місцевого самоврядування. При цьому процедури суттєвих змін не зазнали.
Із 04.04.2016 набрала чинності постанова КМУ «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру» від 02.03.2016 № 207, якою встановлено нові правила реєстрації місця проживання громадян. Функцію з реєстрації місця проживання передано до виконавчих органів територіальних громад, відтак підрозділи міграційної служби припинили здійснення реєстрації місця проживання. ДМС надає відповіді на основні запитання, що стосуються нововведень. Насамперед ДМС зауважує, що органами реєстрації є виконавчі органи сільських, селищних або міських рад. Якщо в територіальній громаді не створено орган реєстрації, функції з реєстрації громадян виконує сільський голова.
Документи для оформлення реєстрації місця проживання (перебування): документ, до якого вносять відомості про місце проживання: паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист; при реєстрації дитини, що не досягла 16 років — свідоцтво про народження; квитанція про сплату адміністративного збору. За реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання сплачують адміністративний збір: у разі звернення особи протягом 30 днів з моменту зняття з реєстрації — в розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати (далі — мзп); у разі звернення особи з порушенням зазначеного терміну — в розмірі 0,0255 розміру мзп. При реєстрації місця проживання одночасно зі зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягують тільки за одну адміністративну послугу і зараховують до місцевого бюджету за новим місцем проживання; документи, що підтверджують право особи на проживання в конкретному приміщенні, зокрема: документи на право власності, рішення суду про надання права на користування житловим приміщенням, договір оренди або інші документи. При відсутності таких документів — реєстрацію здійснюють тільки за згодою власника житла (якщо власників кілька — за згодою всіх власників); військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).
В який термін особа, яка переїхала на нове місце проживання, має зареєструватися? Особа, яка знялася з реєстрації в одному місці, протягом 30 календарних днів має зареєструватися за новим місцем проживання. При порушення цього терміну, при зверненні фізичної особи для реєстрації місця проживання складають адміністративний протокол. За новим порядком громадянину, який порушив термін реєстрації вперше, загрожує попередження. При повторному порушенні протягом року (при наступній зміні місця проживання) — штраф від 17 до 51 грн. Строки розгляду питання зняття з реєстрації і реєстрації на новому місці? ДМС нагадує, що є можливість реєстрації з одночасним зняттям з реєстрації за попередньою адресою. Тобто, при переїзді достатньо звернутися до відповідного органу за новим місцем проживання і подати заяву на реєстрацію, і в якому знімуть з реєстрації за попереднім місцем проживання і зареєструють за новим. А місцевий орган влади за попереднім місцем проживання буде повідомлено про те, що ця особа там більше не проживає. Усі зазначені формальності повинні відбуватися в день звернення. Унесення інформації про місце реєстрації до паспортного документа? До паспорта у формі книжечки ставиться штамп із зазначенням адреси. До ID-паспорта інформацію про місце проживання заносять на електронний чіп, вмонтований паспорт. Читайте також: Прийняття на роботу особи із ID-паспортом Якщо в селі, де проживає громадянин, немає обладнання для внесення інформації до ID-паспорта, громадянин може взяти в місцевому органі влади довідку про місце проживання, на підставі якої в районі внесуть потрібну інформацію на чіп. Чи зобов’язаний громадянин змінити в паспорті інформацію про місце проживання, у зв’язку з перейменування населеного пункту (вулиці)? Такі зміни вносяться за бажанням. Якщо громадянин хоче або йому це для чогось потрібно, він може звернутися до відповідного органу та змінити інформацію в паспорті. Ця послуга є безплатною.
За інформацією Державної міграційної служби України

серп. 08

Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти затверджено в новій редакції. Підстава — постанова КМУ від 12.07.2017 № 550. База містить 4 реєстри. Корисний для роботодавця — Реєстр документів про освіту.
Єдина державна електронна база з питань освіти включатиме: Реєстр навчальних закладів; Реєстр документів про освіту; Реєстр сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання; Реєстр студентських (учнівських) квитків державного зразка. Реєстр документів про освіту міститиме відомості про: документи про освіту та наукові ступені державного зразка, видані навчальними закладами/науковими установами України з 2000 року, крім інформації про випускників вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів; власні документи про вищу освіту, видані навчальними закладами України; спільні та подвійні дипломи, видані вищими навчальними закладами України; документи про вищу освіту, видані іноземними навчальними закладами, із свідоцтвами про їх державне визнання, виданими МОН; документи про вищу духовну освіту із свідоцтвами про їх державне визнання, виданими МОН; документи про вищу освіту, видані іноземними навчальними закладами, з рішеннями вищого навчального закладу України про їх визнання; інші документи про освіту та наукові ступені, що визначаються розпорядником Єдиної бази в установленому порядку.
Записи про кожен документ про освіту та наукові ступені містять усі відомості про документ, повне найменування навчального закладу/наукової установи, який видав документ, прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи (осіб), яка (які) підписали документ. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи матимуть доступ до Реєстру документів про освіту в обсязі, достатньому для проведення перевірки достовірності поданого документа про освіту.
Джерело: https://www.kadrovik01.com.ua/news/2258-robotodavets-zmoje-perevriti-za-vdkritim-restrom-chi-dysniy-diplom-pratsvnika?ustp=W

серп. 08

Інспектор з праці приймає рішення про доцільність інспекційного відвідування роботодавця щодо якого упродовж попередніх 6 календарних місяців не здійснювались інспекційні відвідування. В іншому випадку рішення за керівником територіального органу Держпраці.
Наказом Держпраці від 22.06.2017 № 76 затверджено Порядок повідомної реєстрації інспекційних відвідувань та рішень інспектора праці про відвідування роботодавця (далі — Порядок № 76). Нагадаємо, що інспектор праці самостійно приймає рішення про необхідність відвідування роботодавця з метою інформування його та працівників про найбільш ефективні способи дотримання законодавства про працю, моніторингу стану його дотримання, у тому числі щодо оформлення трудових відносин (п. 33 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295).
Інформацію про інспекційне відвідування вносять до Реєстру інспекційних відвідувань та рішень інспектора праці про відвідування роботодавця (далі — Реєстр). Подання інформації про відвідування подаватимуть засобами телекомунікаційного зв’язку або шляхом службового листування. Причому якщо до Реєстру вноситимуть запис про інспекційне відвідування роботодавця щодо якого упродовж попередніх 6 календарних місяців здійснювались інспекційні відвідування, керівник територіального органу (інша уповноважена ним посадова особа) має вивчити питання про доцільність його проведення.
Джерело: https://www.kadrovik01.com.ua/news/2260-poryadok-povdomno-restrats-nspektsynih-vdvduvan-robotodavtsv-zatverdjeno

серп. 04

1.Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (Конвенцію ратифіковано Законом №475/97-ВРвід 17.07.97)
2.Цивільний кодекс України
3.Закон України"Про доступ до публічної інформації"
4.Закон України"Про захист персональних даних"
5.Закон України"Про запобігання корупції"
6.Закон України"Про державну таємницю"
7.Закон України"Про інформацію"
8.Указ Президента України"Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації"
9.Наказ МОЗ України від 06.05.2014 №299 "Про організацію виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" у Міністерстві охорони здоров'я України"
     Надання публічної інформації Державним закладом “Спеціалізована медико-санітарна частина №3 Міністерства охорони здоров’я України” (далі - Заклад) здійснюється у відповідь на інформаційний запит.
     Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.
     Запит на інформацію подається фізичною, юридичною особою, об’єднаннями громадян без статусу юридичної особи Державному закладу “Спеціалізована медико-санітарна частина №3 Міністерство охорони здоров'я України” в усній або письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, факсом або телефоном. Запит на інформацію подається у довільній формі.
     Запит відповідно до форми запиту на публічну інформацію, розпорядником якої є Державний заклад “Спеціалізована медико-санітарна частина №3 Міністерства охорони здоров’я України”, повинен містити: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти чи номер засобу зв’язку (якщо такий є); загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено Запит (якщо запитувачу це відомо); підпис і дату (за умови подання письмового Запиту).
    Для подання письмового Запиту запитувач може використати форму, яка надається в приймальні Закладу або яка розміщується на офіційному веб-сайті http://nosocomium.rv.ua/ та на інформаційному стенді Закладу. Форма для подання письмового запиту на інформацію може бути отримана за адресою: вул.Енергетиків,23, м. Вараш, Рівненська область, Україна,34400 (на інформаційному стенді Закладу).
Запит може бути поданий особисто до приймальні Закладу кожного робочого дня з 8.00 до 17.00, за винятком часу на обідню перерву з 13.00 до 14.00, крім вихідних та святкових днів.
     Під час подання Запиту запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.
     Для оформлення інформаційного запиту:
письмово: ДЗ “СМСЧ №3 МОЗ України”, вул.Енергетиків,23, м. Вараш, Рівненська область, Україна,34400.
консультації з питань доступу до публічної інформації: тел. 03636 31877, години роботи: Пн- Пт 8:00-17:00за винятком часу на обідню перерву з 13.00 до 14.00, крім вихідних та святкових днів .

    Запит на інформацію, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»може бути поданий:
на поштову адресу: вул.Енергетиків,23, м. Вараш, Рівненська область, Україна,34400.;
на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
по факсу(03636) 2-23-03;
по телефону (03636) 3-18-77; 2-13-03.

     У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий Запит, його оформлює секретар приймальні Закладу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та наданням копії Запиту особі, яка його подала. На вимогу запитувача на першому аркуші копії Запиту проставляється відбиток штампа Закладу із зазначенням дати надходження та вхідного номера Запиту. Така копія повертається запитувачу.