лют. 22
Зразок звернення (зауваження, пропозиції, заява, скарга, прохання, вимога, індивідуальне чи колективне).
лют. 22

Начальнику органу державної
виконавчої служби до якого подається заява
П.І.Б.
П.І.Б. стягувача (представника стягувача)
адреса для листування, контактні телефони

Заява
про ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження

Прошу Вас у порядку статті 12 Закону України „Про виконавче провадження” ознайомити мене з матеріалами виконавчого провадження по примусовому виконанню виконавчого листа (напису нотаріуса, ухвали, постанови, судового наказу тощо) № _______ (номер виконавчого документа), виданого _________ (дата видачі виконавчого документа)__________ (повне найменування органу, який видав виконавчий документ), про (зазначається резолютивна частина рішення).

Дата П.І.Б.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

За наявності представника додається належним чином завірена копія довіреності на представлення інтересів стягувача.

лют. 22

Відповідно до ст.3 Закону “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, одиноким матерям надається такий вид державної допомоги, як допомога на дітей одиноким матерям. Законодавче визначення одинокої матері дано в п.5 ч.13 ст.10 Закону “Про відпустки”: це мати, яка виховує дитину без батька. Визначення терміну “одинока мати” застосовується лише для надання пільг і гарантій, встановлених трудовим законодавством щодо відпусток.

Згідно ж ст.18-1 Закону “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, право на допомогу на дітей мають одинокі матері, які не перебувають у шлюбі, одинокі усиновителі, якщо у свідоцтві про народження дитини (рішенні про усиновлення дитини) відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку державним органом реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновителя) дитини. До одиноким матерям також відносяться вдови, жінки, які виховують дитину без батька. До останніх відносяться розлучені жінки, які виховують дітей самостійно, навіть якщо вони отримують аліменти. Самотньою матір’ю вважається і жінка, яка вийшла заміж, але її новий чоловік дитини не всиновив.

Допомога на дітей, зокрема, одиноким матерям, які мають дітей у віці до 18 років, надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Зазначена допомога призначається на кожну дитину незалежно від одержання на дітей інших видів допомоги і в разі, якщо батько визнаний не беруть участі у вихованні дитини. Допомога на дітей одиноким матерям не призначається у разі перебування дитини на повному державному забезпеченні.

Як отримати допомогу

Згідно з абз. 2 п. Порядку, середньомісячний сукупний дохід сім’ї визначається згідно з Методикою обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги на підставі довідки про доходи і декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги. До складу сім’ї особи, яка звертається за призначенням вищевказаного допомоги, включаються чоловік (дружина), рідні, усиновлені та підопічні діти віком до 18 років, а також діти у віці до 23 років, які навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах і не мають власних сімей незалежно від місця проживання або реєстрації; неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II груп або інвалідами I групи і проживають разом з батьками, непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів; жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.

Для призначення допомоги на дітей одиноким матерям в соцзабез подаються такі документи: 1) заява про призначення допомоги; 2) довідка з РАЦСу про підстави внесення до книги реєстрації народжень відомостей про батька дитини, 3) копія свідоцтва про народження дитини, 4) довідка про проживання дитини з матір’ю, видана за місцем проживання сім’ї. Останній документ можна отримати, звернувшись в соцзабез, щоб ті здійснили обстеження сім’ї за місцем проживання і склали акт із зазначенням факту проживання дитини з матір’ю. Якщо дитина навчається за межами населеного пункту, в якому проживає мати, і не перебуває на повному державному забезпеченні, замість довідки про проживання дитини з матір’ю подається довідка з місця проживання матері та довідка з місця проживання (навчання) дитини.

Допомога на дітей одиноким матерям призначається з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 18-річного віку. Або максимум до 23 років, якщо дитина вчиться на денній формі навчання. Виплата допомоги в розмірі, що перевищує мінімальний, здійснюється протягом шести календарних місяців. Якщо особа, якій призначена допомога, після закінчення зазначеного строку не підтвердила право на призначення допомоги у розмірі, що перевищує мінімальний, допомога виплачується у мінімальному розмірі.

Допомога на дітей одиноким матерям призначається соцзабезом за місцем їх проживання, але може призначатися і за місцем їх фактичного проживання за умови надання довідки про неотримання вказаної допомоги в соцзабезі за місцем реєстрації.

лют. 18

Перед тим як надати Вам для ознайомлення та користування зразок автобіографії, хочу додатково надати Вам для відома загальну інформацію, що стосується написання такого важливого документу.

Отже, автобіографія – це документ, у якому особа власноручно та у хронологічному порядку описує своє життя та діяльність. Основна вимога до такого документа – вичерпно та лаконічно викласти потрібні відомості про себе.

Заголовок «Автобіографія» пишеться посередині рядка, трохи нижче за верхнє поле. Кожна нова інформація пишеться з нового абзацу. Усі відомості про себе викладають у розповідній формі від першої особи і таким чином, щоб можна було скласти уявлення про життєвий шлях, кваліфікацію та громадську діяльність його автора. В кінці автобіографії ставиться дата її написання, підпис автобіографа, його ініціали на прізвище.

В автобіографії обов’язково мають бути вказані такі дані:

  1. Прізвище, ім’я, по батькові, дата і місце народження, місце проживання.
  2. Прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання батьків.
  3. З якого часу почав (-ла) працювати, ким де, коли.
  4. Повідомити адреси всіх підприємств і установ, де працював(-ла), причини зміни місця роботи.
  5. Коли призивався на службу в Збройні Сили, де і на якій посаді проходив службу.
  6. Сімейний стан, коли одружився(а); прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, місце народження дружини (чоловіка), дівоче прізвище дружини.
  7. Інші близькі родичі які проживають спільно з вами: батько, мати, рідні брати і сестри Ваші і Вашої(го) дружини (чоловіка), діти, рік і місце їх народження, місце їх роботи (якщо батьки пенсіонери, повідомте місце останньої роботи і посаду) і адреса проживання.
  8. Чи були Ви, Ваш(а) чоловік(а) за кордоном.
  9. Чи був хтось з Ваших родичів або родичів Вашого чоловіка (дружини) в іноземному громадянстві.
  10. Чи притягувалися Ви, Ваш чоловік (дружина) до кримінальної чи адміністративної відповідальності.

АВТОБІОГРАФІЯ
(взірець)

Я, Чайківський Юхим Борисович, народився 29 лютого 1984 року в селі Персенківка Шевченківського району м.Львова. Українець, громадянин України.

З вересня 1990 року до липня 2001 року навчалась у Персенківській загальноосвітній середній школі, де здобув загальну середню освіту.

З вересня 2001 року до липня 2006 навчався вступив в Львівській академії друкарства. Де отримав вищу освіту за спеціальністю: «полірувальник штампів».

З серпня 2006 р. по серпень 2007 р. служив в Збройних Силах України, де здобув військову спеціальність «Інструктор з водіння».

З вересня 2008 р. по листопад 2012 р. проходив військову службу за контрактом в складі миротворчих військ ООН в Республіці Ліберія.

З грудня 2012 р. по даний час проводжу нічні екскурсії в музеї «Личаківський цвинтар».

Батько, Чайківський Борис Карлович, 1960 року народження, проживає в м. Львів, працює склобійником на Львівській фарфоровій фабриці.

Мати, Чайківська Елісавєтта Макрівна, 1955 року народження, проживає в м. Львів, працює реставратором в Львівському комунальному підприємстві «Розвод НГ».

Братів та сестер немає.

Не одружений.

Дітей немає.

Ні я, ні мої близькі та рідні до кримінальної чи адміністративної відповідальності не притягувалися, в іноземстві іншої держави не перебували.

Проживаю разом з батьками за адресою: пасаж Андріолі 2, кв. 6-з, м. Львів.

(дата) (підпис) Ю.Б.Чайківський

Сторінка 9 із 9