жовт. 11

Страховий анамнез в обов’язковому порядку збирає лікар, який проводить обстеження та лікування пацієнта. Опитування допоможе не лише правильно визначити період, на який потрібно видавати листок непрацездатності, але й вчасно направити пацієнта на медико-соціальну експертизу та реабілітацію. Листок непрацездатності містить не лише інформацію, яка відображає стан здоров’я пацієнта. Це документ, що має ще й фінансове значення. Саме тому якісно зібраний страховий анамнез дозволяє лікарю правильно визначити термін непрацездатності пацієнта, потребу у встановленні групи інвалідності. Всю інформацію, отриману в процесі збору анамнезу, заносять до форми № 025/о «Медична карта амбулаторного хворого», затверджену наказом МОЗ України «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, незалежно від форми власності та підпорядкування» від 14.02.2012 № 110.

Джерело: https://www.medsprava.com.ua/article/948--strahoviy-anamnez-yak-zbrati-ta-oformiti

жовт. 11

Чи має право лікар відмовитись надавати медичну допомогу пацієнту? Чи не суперечить відмова лікаря від пацієнта чинному законодавству України? Як довести правомірність дій лікаря в цьому випадку, опираючись на записи в медичній документації? Право на відмову лікаря від пацієнта передбачене рядом нормативних документів. Серед них, зокрема, Основи законодавства про охорону здоров’я від 19.11.1992 № 2801-­XI та Етичний кодекс лікаря України від 27.09.2009 року. Закон України «Про психіатричну допомогу» від 22.02.2000 року № 1489-ІІІ унормовує особливості відмови від психіатричної допомоги. Проте лікар повинен пам’ятати, що відмова має бути належним чином аргументована записами у медичній документації, оскільки законодавством не передбачено чіткого механізму захисту медичного працівника від скарг з боку пацієнта в подібних випадках.

Правові аспекти відмови лікаря від пацієнта. Стаття 34 Основ законодавства про охорону здоров’я передбачає право лікаря на відмову від пацієнта за умови, що такі його дії не загрожують життю хворого чи здоров’ю населення. Підставою для відмови може слугувати: порушення пацієнтом медичних приписів; порушення правил внутрішнього розпорядку медичного закладу. Акцентуємо увагу, що кожен заклад охорони здоров’я має розробити та затвердити наказом головного лікаря Правила внутрішнього розпорядку  і для медичних працівників, і для пацієнтів. Крім іншого, Правилами можна визначити пункти, невиконання яких дозволить лікарю відмовити пацієнту у наданні медичної допомоги, а саме поява пацієнта на прийомі у лікаря: неохайним, в брудному одязі; у стані алкогольного, токсичного чи наркотичного сп’яніння. Стаття 38 Основ законодавства про охорону здоров’я зазначає право пацієнта (після досягнення ним чотирнадцятирічного віку) на вільний вибір лікаря у випадку, якщо останній може запропонувати свої послуги та вибір методів лікування відповідно до медичних стандартів. Однак чіткого тлумачення поняття «запропонувати свої послуги» при цьому законодавець не дав. Це положення статті 38 також можна розцінювати як право лікаря відмовити пацієнту у наданні медичних послуг. Пункт 3,4 Етичного кодексу зазначає, що підставою для відмови лікаря від пацієнта може стати відсутність взаємної довіри між ним та пацієнтом, брак необхідних можливостей для налагодження якісного лікувального процесу та ситуація, коли лікар відчуває себе недостатньо компетентним для якісного проведення діагностичного та лікувального процесу в конкретному випадку (це не стосується випадків надання невідкладної медичної допомоги). Щоправда, Етичний кодекс не має сили нормативно-правового акту та є збірником лише морально-етичних правил.

Запобігання конфліктним ситуаціям в разі відмови лікаря від пацієнта. Попри законодавчо передбачену можливість відмови лікаря від пацієнта, випадки ці залишаються потенційно конфліктними. Законодавець не передбачив механізмів юридичного захисту лікаря від можливих скарг пацієнта у такій ситуації. З огляду на це, адміністрація медичного закладу  має вжити заходів для того, щоб належним чином в медичних документах передбачити можливі інциденти в процесі лікування.  Доказом конфліктної поведінки пацієнта можуть слугувати: Відмітки у медичній карті про те, що пацієнт не виконує рекомендацій лікаря (порушує режим харчування, не позбувся шкідливих звичок, не дотримується режиму прийому ліків). Кожен такий запис бажано підтвердити підписом пацієнта (за можливості), оскільки самостійний запис лікаря може викликати недовіру при розгляді можливої скарги від пацієнта.  Записи у медичній карті про випадки неявки пацієнта на запланований огляд лікаря. Щоб мати можливість надалі підтвердити факт неявки, лікар повинен запропонувати пацієнту поставити свій підпис під узгодженою датою наступного прийому. Належно оформлені акти про те, що пацієнт не виконує рекомендацій лікаря, порушує режим лікування, внутрішній розпорядок медичного закладу, не з’являється на прийом до лікаря. Акт має складатись за участю щонайменше двох свідків (для запобігання розголошення лікарської таємниці, свідками мають бути медичні працівники), які ставлять свої підписи під документом. Подібний акт має складатись у кожному випадку порушення пацієнтом рекомендацій лікаря чи відмові його поставити свій підпис під записом лікаря у медичній документації. Крім того, варіантом виходу з конфліктної ситуації після відмови лікаря від пацієнта може слугувати бесіда лікаря з пацієнтом під час якої він роз’яснює право на вільний вибір лікаря та медичного закладу та доносить до пацієнта процедуру такого вибору.

Неповага до медичного працівника – привід відмовитися від пацієнта Ще одним важливим аспектом взаємин лікаря та пацієнта є випадки, коли останній виявляє свою неповагу до медичного працівника (вживає нецензурні вислови, поводиться нахабно).Така поведінка з боку пацієнта порушує право лікаря на повагу до своєї честі та гідності. Стаття 297 Цивільного кодексу України передбачає в подібних випадках можливість лікаря звернутись до суду за компенсацією завданої моральної шкоди. При цьому лікарю важливо зафіксувати факти неповаги документально: скласти акт та засвідчити його підписами як мінімум двох свідків (ними можуть виступати будь-які особи, які стали очевидцями події); провести фотофіксацію події (ст. 308 ЦКУ дозволяє надалі розповсюдити фото без згоди особи, яка на ній зображена, оскільки це необхідне для захисту інтересів інших осіб чи її власних інтересів); провести відеофіксацію; провести аудіофіксацію (перед початком аудіозапису необхідно чітко та голосно повідомити про початок запису, назвати дату, час та місце її проведення); написати доповідну чи службову записку на ім’я керівника закладу, в штаті якого працює лікар. В разі, якщо дії пацієнта становлять пряму загрозу для здоров’я чи життя медичного працівника, лікар має право звернутись за допомогою до поліції. Відмова лікаря від пацієнта в таких випадках буде підтверджена документально, а її доцільність не викличе сумнівів в майбутньому.

Джерело: https://www.medsprava.com.ua/article/1018-vdmova-lkarya-vd-patsnta-zakonodavstvo?utm_source=letter&ustp=F&utm_medium=letternews&utm_campaign=letternews_101017

жовт. 09

Судова практика за участі лікувального закладу доводить важливість належного ведення медичної документації медичними працівниками. Адже медична карта є одним із найважливіших доказів у таких категоріях справ.

жовт. 02

Документ набув чинності

28.04.2017 р. у зв’язку з опублікування в

газеті «Офіціний вісник України» № 35 від 28.04.2017 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29.12.2016 р. № 1422

Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 вересня 2012 року № 751

Відповідно до статті 14-1 Основ законодавства України про охорону здоров’я, пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, та з метою забезпечення сучасних, науково обґрунтованих підходів до розробки медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги на засадах доказової медицини

НАКАЗУЮ:

1. У підпункті 1.1 пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 вересня 2012 року № 751 «Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за № 2001/22313 слова «(уніфікованих клінічних протоколів)» виключити.

2. Затвердити Зміни до Методики розробки та впровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) медичної допомоги на засадах доказової медицини, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 вересня 2012 року № 751, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за № 2001/22313, що додаються.

3. Затвердити Зміни до Методики розробки системи індикаторів якості медичної допомоги, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 вересня 2012 року № 751, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за № 2002/22314, що додаються.

4. Затвердити Зміни до Положення про мультидисциплінарну робочу групу з розробки медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) медичної допомоги на засадах доказової медицини, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 вересня 2012 року № 751, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за № 2003/22315, що додаються.

5. Затвердити Зміни до Положення про реєстр медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 вересня 2012 року № 751, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за № 2004/22316, що додаються.

6. Управлінню ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги (Слонецький І.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра У. Супрун

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

29 грудня 2016 року №1422

ЗМІНИ

до Методики розробки та впровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) медичної допомоги на засадах

доказової медицини

1. У назві Методики слова «(уніфікованих клінічних протоколів)» виключити.

2) У розділі І:

1) у пункті 1.2:

в абзаці шостому слова «частина локального протоколу медичної допомоги,» виключити;

абзац дев’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци десятий — п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим — чотирнадцятим;

в абзаці дев’ятому слово «локальних» замінити словами «нових клінічних»;

після абзацу одинадцятого доповнити абзацом дванадцятим такого змісту:

«новий клінічний протокол медичної допомоги — клінічна настанова, обрана Міністерством охорони здоров’я України для її застосування на території України як клінічного протоколу без проходження процедури її адаптації; визначає процес надання медичної допомоги при певному захворюванні; затверджується Міністерством охорони здоров’я України як текст нового клінічного протоколу або посилання на джерело його розміщення чи публікації.».

У зв’язку з цим абзаци дванадцятий — чотирнадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим — п’ятнадцятим;

2) у пункті 1.3:

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:

«новий клінічний протокол медичної допомоги, який затверджується шляхом вибору клінічної настанови, що підлягає застосуванню на території України, її перекладу українською мовою або викладення англійською мовою чи мовою оригіналу».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий — сьомий вважати відповідно абзацами шостим — восьмим;

абзац восьмий виключити;

3) пункт 1.5 викласти у такій редакції:

«1.5. Призначення медико-технологічних документів на державному та регіональному рівнях полягає в тому, що стандарт медичної допомоги містить критерії для контролю за діяльністю системи охорони здоров’я та акредитації ЗОЗ. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги та новий клінічний протокол медичної допомоги визначають вимоги до структури, процесу та результату медичної допомоги і містять індикатори для клінічного аудиту.».

3. Пункт 2.4 розділу ІІ викласти у такій редакції:

«2.4. Затвердження медико-технологічних документів

Нові клінічні протоколи медичної допомоги та стандарти медичної допомоги (уніфіковані клінічні протоколи медичної допомоги), розроблені на основі адаптованих клінічних настанов як джерела доказової інформації про найкращу медичну практику, затверджуються наказами Міністерства охорони здоров’я України та можуть також впроваджуватися шляхом розробки клінічних маршрутів пацієнта при наданні медичної допомоги пацієнтам.».

4. У розділі ІІІ:

1) у пункті 3.5:

абзац третій підпункту 3.5.1 виключити;

у абзаці восьмому підпункту 3.5.2 слова «додаток 4 — Форми для контролю за впровадженням локальних протоколів у закладах охорони здоров’я» виключити;

2) доповнити розділ новим пунктом 3.6 такого змісту:

«3.6. Розробка та затвердження нового клінічного протоколу медичної допомоги

Нові клінічні протоколи медичної допомоги розробляються та затверджуються з метою пришвидшеного впровадження принципів доказової медицини в сучасну медичну практику та врахування світового досвіду у сфері охорони здоров’я.

Клінічні настанови для їх подальшого затвердження як нових клінічних протоколів обираються Міністерством охорони здоров’я України серед настанов, розміщених у джерелах, перелік яких наведено у додатку 4 до цієї Методики. Настанови, що обираються для затвердження як нові клінічні протоколи, мають бути:

розроблені національними та/або фаховими медичними асоціаціями країн-членів Європейського Союзу (членство визначається станом на 01 січня 2017 року), Сполучених Штатів Америки, Канади та Австралійського Союзу;

розроблені за існуючими методиками та базуватися на доказовій медицині;

викладені англійською та/або українською мовами.

Перевірка відповідності клінічної настанови вимогам, встановленим цим пунктом, здійснюється Міністерством охорони здоров’я України.

Новий клінічний протокол затверджується незалежно від наявності або відсутності уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги при такому самому захворюванні.

Новий клінічний протокол медичної допомоги є обов’язковим для застосування у випадку відсутності уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги при такому самому захворюванні за умови, що такий клінічний протокол перекладено українською мовою та затверджено Міністерством охорони здоров’я України.

У випадку, якщо новий клінічний протокол викладено лише англійською мовою, його вибір, переклад, застосування здійснюються відповідно до наказів закладів охорони здоров’я.

У випадку одночасної наявності уніфікованого клінічного протоколу та нового клінічного протоколу медичної допомоги при одному й тому самому захворюванні:

новий клінічний протокол може бути застосований за рішенням лікаря за наявності попередньої інформованої згоди пацієнта на його застосування (наданої за формою, наведеною у Додатку 9 до цієї Методики) та попереднього роз’яснення лікарем відмінностей між уніфікованим клінічним протоколом та новим клінічним протоколом;

застосування нового клінічного протоколу медичної допомоги виключає необхідність застосування уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги.

У випадку одночасної наявності кількох нових клінічних протоколів медичної допомоги при одному й тому самому захворюванні:

вибір одного з наявних нових клінічних протоколів медичної допомоги для застосування щодо конкретного пацієнта здійснюється лікарем (лікарями);

про вибір одного з кількох наявних нових клінічних протоколів медичної допомоги для застосування лікар повідомляє пацієнта; таке повідомлення надається в усній формі.

У разі якщо повне дотримання нового клінічного протоколу не є можливим через неможливість використання відповідних лікарських засобів або через відсутність необхідного обладнання/технологій, лікар:

повідомляє пацієнта про інші медичні установи, де медична допомога може бути надана у повній відповідності до нового клінічного протоколу (за наявності такої інформації);

обирає для надання медичної допомоги інший аналогічний лікарський засіб або обладнання/технології, які є доступними та можливими для використання (за попередньою інформованою згодою пацієнта);

письмово повідомляє структурний підрозділ з питань охорони здоров’я місцевої державної адміністрації про неможливість повного дотримання нового клінічного протоколу під час лікування певного захворювання та обрану альтернативу. Форма такого повідомлення є довільною.».

У зв’язку з цим пункти 3.6 — 3.10 вважати відповідно пунктами 3.7 -3.11;

3) пункт 3.10 виключити.

У зв’язку з цим пункт 3.11 вважати відповідно пунктом 3.10;

4) пункт 3.10 викласти у такій редакції:

«3.10. Розробка клінічного маршруту пацієнта

Клінічний маршрут пацієнта містить алгоритм руху пацієнта по підрозділах ЗОЗ, пунктах контактів з лікарями та іншим медичним персоналом у процесі надання медичної допомоги, а також за потреби взаємодії між ЗОЗ при наданні медичної допомоги з метою виконання вимог стандарту, уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги та нового клінічного протоколу медичної допомоги. Клінічний маршрут пацієнта розробляється у довільній формі з урахуванням особливостей відповідного ЗОЗ. З метою розробки клінічного маршруту пацієнта відповідно до нового клінічного протоколу медичної допомоги ЗОЗ здійснює переклад такого протоколу українською мовою у випадку відсутності затвердженого Міністерством охорони здоров’я України тексту українською мовою.».

5. У додатках:

1) додаток 4 викласти у такій редакції:

«Додаток 4

до Методики розробки та

впровадження медичних стандартів

медичної допомоги на

засадах доказової медицини

ПЕРЕЛІК

джерел клінічних настанов

Назва бази Інтернет-адреса
Універсальні
Up To Date http://www.uptodate.com
BMJ Clinical Evidence http://clinicalevidence.bmj.com
Medscape from WebMD http://www.medscape.com
National Guideline Clearinghouse https://www.guideline.gov/
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) https://www.cdc.gov/
The Cochrane Collaboration The Cochrane Library http://www.cochrane.org/
Clinical Knowledge Summaries (CKS) http://prodigy.clarity.co.uk/
Національні
The Finnish Medical Society Duodecim https://www.duodecim.fi/
The Association of the Scientific Medical Societies in Germany http://www.awmf.org
The French National Authority for Health http://www.has-sante .fr/
National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) https://www.nice.org.uk/
Canadian Medical Association InfoBase (CMA InfoBase: Clinical Practice Guidelines (CPGs) http://www.cma.ca/
The National Health and Medical Research Council (NHMRC https://www.nhmrc.gov.au
Royal College of Physicians https://www.rcplondon.ac.uk/
AMA (American Medical Association) https://www.ama-assn.org/
American Academy of Family Physicians http://www.aafp.org/home.html
American Academy of Pediatrics Policy (AAP Policy) Clinical Practice Guidelines https://www.aap.org
European Pediatric Association, the Union of National European Pediatric Societies and Associations (EPA/UNEPSA) http://www.epa-unepsa.org/
Серцево-судинні захворювання
American College of Cardiology http://www.acc.org/
American Heart Association http://news.heart. org/
European Society of Cardiology http://www.escardio.org/
Травма
Brain Trauma Foundation (BTF) https://www.braintrauma.org/
  http://www.trauma.org/
Eastern Association for the Surgery of Trauma https://www.east. org/
Western Trauma Association https://westerntrauma.org/
Онкозахворювання
National Comprehensive Cancer Network https://www.nccn.org/
The European Society for Medical Oncology http://www.esmo.org/
Невідкладна медична допомога
American College of Emergency Physicians https://www.acep.org/
The National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) http://www.naemt.org/
The National Association of State EMS Officials https://nasemso.org/
The European Society for Emergency Medicine http://eusem.org

»;

2) додаток 9 викласти в такій редакції:

«Додаток 9

до Методики розробки

та впровадження медичних

стандартів медичної допомоги

на засадах доказової медицини

Форма інформованої згоди пацієнта на проведення діагностики та лікування згідно із новим клінічним протоколом

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить заклад охорони здоров’я_____________________________Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров’я, де заповнюється форма_____________________________

Код за ЄДРПОУ

_____________________________

  МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

_______________ № __________

ІНФОРМОВАНА ДОБРОВІЛЬНА ЗГОДА ПАЦІЄНТА

НА ПРОВЕДЕННЯ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ЗГІДНО ІЗ НОВИМ КЛІНІЧНИМ ПРОТОКОЛОМ

Я,____________________________________________________________________, одержав(ла)

у __________________________________________________________________________________

(найменування закладу охорони здоров’я)

інформацію про характер мого (моєї дитини) захворювання, особливості його перебігу, діагностики та лікування.

Мені надано інформацію щодо можливості застосування нового клінічного протоколу для проведення діагностики та лікування мого (моєї дитини) захворювання та роз’яснено різницю між уніфікованим та новим клінічним протоколом.

Засвідчую свою згоду на застосування нового клінічного протоколу

___________________________________________________________________________

(назва нового клінічного протоколу)

Я ознайомлений(а) з планом обстеження і лікування. Отримав(ла) в повному обсязі роз’яснення про характер, мету, орієнтовну тривалість діагностично-лікувального процесу та про можливі несприятливі наслідки під час його проведення, про необхідність дотримання визначеного лікарем режиму в процесі лікування. Зобов’язуюсь негайно повідомляти лікуючого лікаря про будь-яке погіршення самопочуття (стан здоров’я дитини). Я проінформований(а), що недотримання рекомендацій лікуючого лікаря, режиму прийому призначених препаратів, безконтрольне самолікування можуть ускладнити лікувальний процес та негативно позначитися на стані здоров’я

Мені надали в доступній формі інформацію про ймовірний перебіг захворювання і наслідки у разі відмови від лікування.

Я мав(ла) можливість задавати будь-які питання, які мене цікавлять, стосовно стану здоров’я, перебігу захворювання і лікування та одержав(ла) на них відповіді.

Я погоджуюсь із використанням та обробкою моїх персональних даних за умови дотримання їх захисту відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

Інформацію надав лікар _________________ «___» ____________ 20__ року _____________

(П.І.Б.)                                 (дата)                                             (підпис)

Я, _____________________________________, згодний(а) із запропонованим планом лікування

__________________________   «____» ___________________20 року
(підпис)   (дата)

».

В.о. директора Медичного департаменту Н. Острополець

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

29 грудня 2016 року №1422

ЗМІНИ

до Методики розробки системи індикаторів якості медичної допомоги

1. У розділі І:

1) у пункті 1.1 слова «локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів))» замінити словами «клінічних маршрутів пацієнтів»;

2) у пункті 1.2:

абзац четвертий виключити.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий — сьомий вважати відповідно абзацами четвертим — шостим;

в абзаці четвертому слова «, локальних протоколів медичної допомоги» виключити.

2. У підпункті 3.5.4 пункту 3.5 розділу ІІІ слова «дії, які необхідно включити до локальних протоколів медичної допомоги при запровадженні Індикатора,» виключити.

В.о. директора Медичного департаменту Н. Острополець

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

29 грудня 2016 року №1422

ЗМІНИ

до Положення про мультидисциплінарну робочу групу з розробки медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) медичної допомоги на засадах доказової медицини

1. Пункт 2.2 розділу ІІ виключити.

У зв’язку з цим пункт 2.3 вважати пунктом 2.2.

2. У абзаці другому пункту 4.1 розділу IV слова «та локального протоколу медичної допомоги» виключити.

В.о. директора Медичного департаменту Н. Острополець

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

29 грудня 2016 року №1422

ЗМІНИ

до Положення про реєстр медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги

1. У пункті 2:

1) абзац третій виключити.

У зв’язку з цим абзаци четвертий, п’ятий вважати відповідно абзацами третім, четвертим;

2) в абзаці третьому слово «локальних» замінити словами «нових клінічних»;

3) доповнити після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту:

«новий клінічний протокол медичної допомоги — клінічна настанова, обрана Міністерством охорони здоров’я України для її застосування на території України як клінічного протоколу без проходження процедури її адаптації; визначає процес надання медичної допомоги при певному захворюванні; затверджується Міністерством охорони здоров’я України як текст нового клінічного протоколу або посилання на джерело його розміщення чи публікації.».

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим.

2. У пункті 3 слова «інформаційно-методичного забезпечення локальних медико-технологічних документів;» та «розробників локальних медико- технологічних документів,» виключити.

В.о. директора Медичного департаменту Н. Острополець
вер. 20
 1.  Про затвердження Положення про застосування Національного переліку основних лікарських засобів під час організації процесу забезпечення населення лікарськими засобами в закладах і установах охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів
  МОЗ України; Наказ, Положення від 17.07.2017 № 801
  Зареєстровано: Мін'юст України від 03.08.2017 № 952/30820
  z0952-17Чинний, 18 кб
 2.  Про затвердження Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів
  МОЗ України; Наказ, Порядок, Перелік від 11.07.2017 № 782
  Зареєстровано: Мін'юст України від 13.07.2017 № 851/30719
  z0851-17Чинний, 46 кб
 3.  Про затвердження опису сигнального покажчика аптечного закладу та його структурного підрозділу
  МОЗ України; Наказ, Опис від 10.07.2017 № 777
  Зареєстровано: Мін'юст України від 27.07.2017 № 922/30790
  z0922-17Чинний, 5 кб
 4.  Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)
  МОЗ України; Наказ, Акт, Форма типового документа від 04.07.2017 № 759
  Зареєстровано: Мін'юст України від 26.07.2017 № 909/30777
  z0909-17Чинний, 7 кб
 5.  Про внесення змін до інструкцій, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08 серпня 2006 року № 545
  МОЗ України; Наказ від 03.07.2017 № 741
  Зареєстровано: Мін'юст України від 24.07.2017 № 901/30769
  z0901-17Чинний, 7 кб
 6.  Про внесення змін до Переліку рідкісних (орфанних) захворювань, що призводять до скорочення тривалості життя хворих або їх інвалідизації та для яких існують визнані методи лікування
  МОЗ України; Наказ від 29.06.2017 № 731
  Зареєстровано: Мін'юст України від 26.07.2017 № 910/30778
  z0910-17Чинний, 20 кб
 7.  Зміни до Переліку лікарських засобів та медичних виробів, які повинні бути в складі наплічника медичного загальновійськового санітара та наплічника медичного загальновійськового санітарного інструктора
  МОЗ України; Наказ від 29.06.2017 № 721
  Зареєстровано: Мін'юст України від 13.07.2017 № 854/30722
  z0854-17Чинний, 11 кб
 8.  Зміни до Переліку лікарських засобів та медичних виробів, які повинні бути в складі аптечки автомобільної загальновійськової
  МОЗ України; Наказ від 29.06.2017 № 721
  Зареєстровано: Мін'юст України від 13.07.2017 № 853/30721
  z0853-17Чинний, 6 кб
 9.  Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 05 січня 2017 року № 6
  МОЗ України; Наказ від 29.06.2017 № 721
  Зареєстровано: Мін'юст України від 13.07.2017 № 852/30720
  z0852-17Чинний, 8 кб
 10.  Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19 липня 2005 року № 360
  МОЗ України; Наказ від 23.06.2017 № 697
  Зареєстровано: Мін'юст України від 17.07.2017 № 862/30730
  z0862-17Чинний, 4 кб
 11.  Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 01 серпня 2000 року № 188
  МОЗ України; Наказ від 21.06.2017 № 685
  Зареєстровано: Мін'юст України від 13.07.2017 № 849/30717
  z0849-17Чинний, 6 кб
 12.  Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29 липня 2003 року № 358
  МОЗ України; Наказ від 12.06.2017 № 655
  Зареєстровано: Мін'юст України від 06.07.2017 № 826/30694
  z0826-17Чинний, 5 кб
 13.  Про затвердження Змін до Гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів
  МОЗ України; Наказ від 07.06.2017 № 612
  Зареєстровано: Мін'юст України від 30.06.2017 № 803/30671
  z0803-17Чинний, 5 кб
 14.  Про затвердження Порядку розрахунку потреби та розподілу МОЗ України серед Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління МОЗ України, медичних виробів для стентування коронарних судин, придбаних за кошти державного бюджету
  МОЗ України; Наказ, Порядок, Інформація, Форма типового документа від 29.05.2017 № 569
  Зареєстровано: Мін'юст України від 05.07.2017 № 820/30688
  z0820-17Чинний, 19 кб
 15.  Про внесення змін до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення
  Мінсоцполітики України, МОЗ України; Наказ від 18.05.2017 № 825/531
  Зареєстровано: Мін'юст України від 12.06.2017 № 726/30594
  z0726-17Чинний, 15 кб
 16.  Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров'я України від 31 жовтня 2011 року № 723
  МОЗ України; Наказ від 11.05.2017 № 506
  Зареєстровано: Мін'юст України від 25.05.2017 № 669/30537
  z0669-17Чинний, 3 кб
 17.  Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів
  Мін'юст України, МОЗ України; Наказ від 10.05.2017 № 1517/5/503
  Зареєстровано: Мін'юст України від 13.05.2017 № 609/30477
  z0609-17Чинний, 25 кб
 18.  Про затвердження Порядку розміщення на інформаційних стендах у закладах охорони здоров'я інформації щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги
  МОЗ України; Наказ, Порядок, Інформація, Форма типового документа від 26.04.2017 № 459
  Зареєстровано: Мін'юст України від 11.07.2017 № 841/30709
  z0841-17Чинний, 15 кб
 19.  Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства фінансів України від 21 вересня 2012 року № 728/1015
  МОЗ України, Мінфін України; Наказ від 21.04.2017 № 448/447
  Зареєстровано: Мін'юст України від 22.05.2017 № 647/30515
  z0647-17Чинний, 3 кб
 20.  Про затвердження Інструкції з пошуку та транспортування тіл (останків) загиблих, померлих (зниклих безвісти) під час проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей
  Міноборони України, МВС України, МОЗ України, Служба безпеки України; Наказ, Інструкція, Форма, Повідомлення, Протокол, Опис, Акт від 10.04.2017 № 208/302/381/204
  Зареєстровано: Мін'юст України від 11.05.2017 № 585/30453
  z0585-17Чинний, 27 кб
 21.  Про внесення змін та доповнень до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів
  МОЗ України; Наказ від 05.04.2017 № 368
  Зареєстровано: Мін'юст України від 24.04.2017 № 534/30402
  z0534-17Чинний, 16 кб
 22.  Про внесення змін до наказів МОЗ України від 07 серпня 2015 року № 494 та від 29 грудня 2000 року № 369
  МОЗ України; Наказ, Форма, Журнал, Інструкція від 03.04.2017 № 362
  Зареєстровано: Мін'юст України від 26.04.2017 № 552/30420
  z0552-17Чинний, 18 кб
 23.  Про затвердження Державних санітарних норм і правил «Про безпеку і захист працівників від шкідливого впливу азбесту та матеріалів і виробів, що містять азбест»
  МОЗ України; Наказ, Норми, Правила від 29.03.2017 № 339
  Зареєстровано: Мін'юст України від 09.06.2017 № 702/30570
  z0702-17Не набрав чинності, 33 кб
 24.  Про внесення зміни до додатка 1 до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 30 вересня 2013 року № 844
  МОЗ України; Наказ від 27.03.2017 № 327
  Зареєстровано: Мін'юст України від 10.04.2017 № 471/30339
  z0471-17Чинний, 4 кб
 25.  Про затвердження Положення про групи експертів МОЗ України
  МОЗ України; Наказ, Положення від 21.03.2017 № 302
  Зареєстровано: Мін'юст України від 12.04.2017 № 488/30356
  z0488-17Чинний, 13 кб
 26.  Про затвердження форми Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню
  МОЗ України; Наказ, Форма типового документа, Реєстр від 21.03.2017 № 298
  Зареєстровано: Мін'юст України від 23.03.2017 № 395/30263
  z0395-17Чинний, 11 кб
 27.  Про внесення змін до Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби на основі референтних цін
  МОЗ України; Наказ від 21.03.2017 № 299
  Зареєстровано: Мін'юст України від 23.03.2017 № 396/30264
  z0396-17Чинний, 12 кб
 28.  Про затвердження Змін до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань
  МОЗ України; Наказ від 13.03.2017 № 266
  Зареєстровано: Мін'юст України від 16.05.2017 № 625/30493
  z0625-17Чинний, 13 кб
 29.  Про затвердження Змін до Гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів
  МОЗ України; Наказ від 13.03.2017 № 268
  Зареєстровано: Мін'юст України від 23.03.2017 № 392/30260
  z0392-17Чинний, 5 кб
 30.  Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23 квітня 2007 року № 202
  МОЗ України; Наказ від 01.03.2017 № 192
  Зареєстровано: Мін'юст України від 17.05.2017 № 629/30497
  z0629-17Чинний, 6 кб
 31.  Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров'я України від 02 лютого 2010 року № 66
  МОЗ України; Наказ від 01.03.2017 № 193
  Зареєстровано: Мін'юст України від 17.03.2017 № 372/30240
  z0372-17Чинний, 4 кб
 32.  Про внесення змін до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення
  Мінсоцполітики України, МОЗ України; Наказ від 17.02.2017 № 242/157
  Зареєстровано: Мін'юст України від 07.03.2017 № 323/30191
  z0323-17Чинний, 5 кб
 33.  Про затвердження Загальних правил радіаційної безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання у медицині
  Держатомрегулювання, МОЗ України; Наказ, Правила, Перелік від 16.02.2017 № 51/151
  Зареєстровано: Мін'юст України від 18.05.2017 № 636/30504
  z0636-17Чинний, 69 кб / 2 стор.
 34.  Про внесення змін до Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення
  МОЗ України; Наказ від 16.02.2017 № 153
  Зареєстровано: Мін'юст України від 13.03.2017 № 344/30212
  z0344-17Чинний, 6 кб
 35.  Про затвердження Порядку ведення Реєстру осіб, відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг, форми повідомлень, переліку відомостей, які зберігаються в ньому, та режиму доступу до них
  МОЗ України; Наказ, Порядок, Реєстр, Форма типового документа, Повідомлення від 10.02.2017№ 122
  Зареєстровано: Мін'юст України від 07.03.2017 № 317/30185
  z0317-17Чинний, 18 кб
 36.  Про втрату чинності наказу Міністерства охорони здоров'я України від 30 липня 2012 року № 578
  МОЗ України; Наказ від 10.02.2017 № 116
  Зареєстровано: Мін'юст України від 02.03.2017 № 292/30160
  z0292-17Чинний, 3 кб
 37.  Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 16 липня 2012 року № 533
  МОЗ України; Наказ від 23.01.2017 № 52
  Зареєстровано: Мін'юст України від 13.02.2017 № 202/30070
  z0202-17Чинний, 4 кб
 38.  Про визнання такими, що втратили чинність, наказів Міністерства охорони здоров'я України з питань державної реєстрації медичної техніки та виробів медичного призначення
  МОЗ України; Наказ від 23.01.2017 № 51
  Зареєстровано: Мін'юст України від 13.02.2017 № 200/30068
  z0200-17Чинний, 4 кб
 39.  Про внесення змін до Переліку лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта
  МОЗ України; Наказ від 19.01.2017 № 40
  Зареєстровано: Мін'юст України від 10.02.2017 № 196/30064
  z0196-17Чинний, 5 кб
 40.  Про затвердження Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів
  МОЗ України; Наказ, Перелік від 19.01.2017 № 41
  Зареєстровано: Мін'юст України від 10.02.2017 № 194/30062
  z0194-17Чинний, 5 кб
 41.  Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 30 вересня 2013 року № 844
  МОЗ України; Наказ від 16.01.2017 № 26
  Зареєстровано: Мін'юст України від 06.02.2017 № 159/30027
  z0159-17Чинний, 6 кб
 42.  Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29 вересня 2014 року № 677
  МОЗ України; Наказ від 16.01.2017 № 27
  Зареєстровано: Мін'юст України від 06.02.2017 № 158/30026
  z0158-17Чинний, 4 кб
 43.  Про внесення зміни до Переліку закладів охорони здоров'я
  МОЗ України; Наказ від 13.01.2017 № 25
  Зареєстровано: Мін'юст України від 06.02.2017 № 157/30025
  z0157-17Чинний, 3 кб
 44.  Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в апараті Міністерства охорони здоров'я України
  МОЗ України; Наказ, Порядок, План, Форма типового документа від 10.01.2017 № 17
  Зареєстровано: Мін'юст України від 25.01.2017 № 112/29980
  z0112-17Чинний, 10 кб
 45.  Перелік лікарських засобів та медичних виробів, які повинні бути в складі наплічника медичного загальновійськового санітара та наплічника медичного загальновійськового санітарного інструктора
  МОЗ України; Наказ, Перелік від 05.01.2017 № 6
  Зареєстровано: Мін'юст України від 25.01.2017 № 115/29983
  z0115-17Чинний, Редакція від 22.08.2017, 40 кб
 46.  Перелік лікарських засобів та медичних виробів, які повинні бути в складі аптечки автомобільної загальновійськової
  МОЗ України; Наказ, Перелік від 05.01.2017 № 6
  Зареєстровано: Мін'юст України від 25.01.2017 № 114/29982
  z0114-17Чинний, Редакція від 22.08.2017, 12 кб
 47.  Про затвердження переліків лікарських засобів та медичних виробів, які повинні бути в складі аптечок медичних загальновійськових індивідуальних, аптечки автомобільної загальновійськової, наплічника медичного загальновійськового санітара та наплічника медичного загальновійськового санітарного інструктора
  МОЗ України; Наказ, Перелік від 05.01.2017 № 6
  Зареєстровано: Мін'юст України від 25.01.2017 № 113/29981
  z0113-17Чинний, Редакція від 22.08.2017, 16 кб
Сторінка 1 із 5