вер. 28

Корпоративна культура ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України»— це система професійних та морально-етичних цінностей, що сприяє об’єднанню працівників у єдину команду та створює умови для динамічного розвитку лікарні.

Корпоративні правила ділового спілкування — це встановлений порядок взаємин у ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України». Регламентація цих відносин зумовлена прагненням керівництва ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України» організувати ефективну та злагоджену роботу закладу.

Етика – вчення про моральні норми і правила, що визначають взаємини людей в сім'ї, суспільстві, побуті і трудовійдіяльності.

Деонтологія – розділ етики про професійну поведінку медичного працівника, спрямовану на забезпечення якості лікування і догляду, його обов’язок перед пацієнтом і суспільством, усунення шкідливих наслідків неправильних дій.

Принципи етики та деонтології:

-              Принцип гуманності – визначає людину як найвищу цінність, заохочуючи її моральний та творчий розвиток;

-              Принцип милосердя – доброзичливе і чуйне ставлення до тих, хто в біді;

-      Принцип виключення посадових злочинів (не нашкодь)  – захист пацієнта медпрацівником від небезпеки, усування болі і страждання у межах своєї компетенції;

-              Принцип справедливості – неупередженість, повага людської гідності;

-            Принцип правдивості – повага права пацієнта на отримання інформації про стан його здоров’я, можливий ризик та переваги передбачуваних методів лікування і діагностики у межах своєї компетенції;

-           Лікарська таємниця – збереження професійної таємниці, за розповсюдження якої медпрацівник несе моральну та юридичну відповідальність.

Дотримання етичних принципів працівниками всіх ланок структурних підрозділів за умови чіткого виконання кожним своїх професійних обов’язків позитивно впливає на лікувальний процес.

У разі порушення норм корпоративної етики, що мали негативні наслідки для медичного закладу, буде проводитися розслідування конфліктної ситуації, що виникла, з подальшим визначенням заходів по їх усуненню, а в разі необхідності з застосуванням дисциплінарного чи адміністративного стягнення до винних працівників закладу.

Корпоративні правила ділового спілкування

Зміст корпоративних правил ділового спілкування спрямовано на створення і забезпечення конструктивних взаємовідносин між медичними сестрами (молодшими медичними сестрами) та:

— керівництвом закладу охорони здоров’я;

— колегами по роботі (лікарями, завідувачами відділень, службовим персоналом);

— пацієнтами та його родичами, відвідувачами закладу.

Взаємовідносини з керівництвом закладу охорони здоров'я

Медичні сестри (молодші медичні сестри) мають:

— завжди першими вітатися з керівником;

— розмовляючи з керівником, стежити за своїм мовленням, тобто говорити чітко, лаконічно, змістовно;

— знімаючи трубку стаціонарного телефону, вітатися, називати структурний підрозділ та представлятися (називати свої посаду та прізвище);

— якщо під час розмови по телефону, зайшов керівник, у випадку коли розмова  не має невідкладного чи службового характеру - вибачитися перед своїм телефонним співрозмовником (перенести розмову на пізніше), за можливості покласти слухавку та приділити увагу керівнику;

— всі службові питання спочатку узгоджувати зі старшою медичною сестрою, потім завідувачем відділення та головною медичною сестрою;

— під час наради чи п’ятихвилинки цінувати свій і чужий час. Потрібно говорити коротко і змістовно, якщо з’явились запитання до доповідача, зачекати на закінчення доповіді, підняти руку та запитати;

— якщо керівник зробив персональне зауваження службового характеру, не сперечатися, а взяти його до уваги;

— пам’ятати, що у начальника є право керувати в межах чинного законодавства України та його посадових обов’язків, що дає йому законні підстави ставити перед підлеглими службові завдання і вимагати їхнього виконання.

Взаємовідносини з колегами по роботі

Медичні сестри (молодші медичні сестри) мають:

— доброзичливо вітати всіх, кого бачать у лікарні перший раз за день;

— спілкуватися з колегами на «Ви»;

— дотримуватися принципів субординації та взаємоповаги;

— ввічливо ставитися до всіх працівників закладу охорони здоров’я незалежно від статусу та посади;

— уникати обговорення зі своїми колегами дій інших працівників лікарні;

— допомагати колегам, які звернулися із проханням або запитанням;

— поважати своїх колег (не запізнюватися та вимикати свої мобільні телефони на нарадах, конференціях, семінарах);

— зберігати тишу у приміщеннях закладу, щоб не заважати іншим (намагатися у будь-якій ситуації говорити рівним, спокійним голосом; переводити мобільні телефони у режим без звуку);

— виконувати свої посадові обов’язки, не беручи на себе функцій лікаря;

— уникати критики або з’ясування відносин з будь-яким медичним працівником у присутності хворого або його родичів;

— при порушенні етичних норм з боку молодшого медичного персоналу, коректно зробити зауваження, якщо це не допомагає       — поставити до відома старшу медичну сестру;

— замінювати колег під час їхньої обідньої перерви.

Взаємовідносини з пацієнтами, їхніми рідними та відвідувачами закладу

Медичні сестри (молодші медичні сестри) мають:

— першими вітатися і представлятися, обов’язково називаючи своє ім’я і посаду;

— уникати панібратства, тобто недоречного дружелюбного тону розмови;

— стежити за нерозголошенням конфіденційної інформації;

— уникати обговорення стану здоров’я пацієнта з іншими пацієнтами;

— унеможливлювати доступ пацієнта до медичної документації;

— відповідати на запитання пацієнтів та їхніх рідних виключно у межах своєї компетенції;

— давати рекомендації пацієнтам та їхнім родичам виключно у межах своєї компетенції;

— стримувати власні неприємні відчуття при виконанні деяких процедур;

— за потреби вийти за межі відділення на певний час залишити свої координати та попросити колегу простежити за роботою у відділенні, адже відсутність медичної сестри на робочому місці може призвести до трагічних наслідків.

Вимоги до зовнішнього вигляду медичної та молодшої медичної сестри

Медичні сестри (молодші медичні сестри) мають:

     —    носити у лікарні медичний одяг (халат, шапочку, м’яке змінне взуття), стежити за його чистотою та охайністю;

     —    носити бейджі, де вказана наступна інформація: прізвище, ім’я, по батькові особи, посада та відділення, в якому працює;

— коротко підрізати нігті на руках;

— знімати ювелірні прикраси перед роботою;

— обмежувати використання косметики;

— користуватися парфумами з нерізким, легким ароматом.

Сестра медична головна                                                                                       Гузич В.В.

Сторінка 1 із 3