серп. 22

      Іноваційні технології в лабораторії ДЗ “СМСЧ№3 МОЗ України”

       Клінічний аналіз крові є одним з найбільш поширених клініко-лабораторних досліджень у медичній практиці. Вивчення показників периферійної крові використовується під час профілактичного обстеження здорових осіб та є  одним із найінформативніших компонентів діагностичного дослідження і динамічного спостереження за хворими. Багато десятиріч для вивчення гематологічних показників використовувались ручні методи лабораторної діагностики. Однак, за останні 15 років у лабораторній справі для гематологічних аналізів відбулися дійсно революційні зміни, пов'язані з появою високотехнологічних мультипараметричних гемоаналізаторів. У розвинутих країнах світу автоматичний аналіз крові повністю витіснив ручні і напівавтоматичні методи дослідження. У нашій країні до теперішнього часу більш широко використовуються ручні   методи, що пов'язано з відносно високою вартістю закордонних автоматичних лічильників клітин крові та відсутністю на ринку вітчизняних конкурентоспроможних приладів.

     Якщо звичайний клінічний аналіз крові надає лікарю 10  показників, то автоматичні гематологічні аналізатори  дають оцінку 18 і більше параметрів. На відміну від трудомістких ручних і напівавтоматичних методів дослідження, які займають багато часу, автоматичний аналіз крові дозволяє досліджувати  60 і більше проб за годину, при цьому використовується невелика кількість крові. Особливою перевагою автоматичного аналізу є висока точність дослідження, оскільки підрахунку підлягають не сотні, як у ручних методиках, а  тисячі клітин.Сучасні гематологічні аналізатори є високоавтоматизованими приладами з широкою комп’ютерною обробкою сигналів.  

     З 28.07.2016р. в лабораторії ДЗ «СМСЧ№3 МОЗ України» успішно введений у роботу автоматичний гематологічний аналізатор ELite 3, виробництва компанії "ErbaLachema" (Чеська Республіка). Це універсальний аналізатор на 20 параметрів з диференціацією лейкоцитів по трьоx субпопуляціях, з графічним представленням про розподіл основних клітинних популяцій (гістограми),  з високою продуктивністю 80 тестів за годину. Для проведення аналізу потрібно всього 25 мкл крові. Забір крові проводиться в одноразові  системи для забору капілярної крові безпечні та зручні як для пацієнтів так і для медичних працівників.

   Введеннявроботунашоїлабораторіїавтоматичного гематологічного аналізатора ELiteдозволяєпоповнитизагальнийаналізкровіновимидіагностичнозначущимипараметрами, якірозширюють розуміння процесів, що відбуваються в крові в нормі і при  патології, стало реальним надавати значно більше клінічної інформації про стан кровотворної системи та реагування її на різні зовнішні та внутрішні чинники. Це є ще одним кроком нашої лабораторії до забезпечення більш якісного виконання лабораторних досліджень у відповідності до вимог сучасних міжлнародних стандартів.

Завідувач лабораторією ДЗ "СМСЧ № 3 МОЗ України" К.В.Павлик

серп. 09

Президенту Національної
академії медичних наук
України
академіку Цимбалюку В.І.

Про звертання до прем’єр-міністра
України щодо збереження спеціалізованого
характеру діяльності СМСЧ МОЗ України

Вельмишановний Віталію Івановичу!

Просимо Вас звернутися до прем’єр-міністра України В.Б.Гройсмана з приводу необхідності невідкладних дій щодо збереження медичної системи забезпечення радіаційного захисту населення зон АЕС.

Додаток: проект листа-звертання на 2 арк.

З повагою,

Генеральний директор,
чл.-кор. НАМН України Д.А.Базика

 

Прем’єр-міністру України
Гройсману В.Б.

Про збереження спеціалізованого характеру
діяльності СМСЧ МОЗ України

Шановний Володимире Борисовичу!

НАМН України звертається до Вас з приводу необхідності невідкладних дій щодо збереження медичної системи забезпечення радіаційного захисту населення зон АЕС.

Постанова КМ № 1024 від 25.11.2015 р. передбачає значне скорочення ліжок СМСЧ і призводить до скорочення посад лікарів і середнього медичного персоналу, зміни статусу закладу «спеціалізований», а згідно положень Закону України «Про державний бюджет України на 2015 рік» СМСЧ повинні бути передані у комунальну власність. Фінансування СМСЧ МОЗ України відбувається шляхом надання субвенцій (частково) з державного бюджету місцевому бюджету та виділенням коштів міської влади. Міська влада не передбачає фінансування матеріальних витрат СМСЧ на доаварійному етапі на випадок надзвичайних ситуацій на АЕС передбачених Законодавством України.

СМСЧ є частиною єдиної системи радіаційної безпеки та захисту на об’єктах ядерно-паливного циклу, враховуючи сучасні міжнародні погляди щодо безпечної експлуатації ядерної установки, ролі людського фактору та ризиків виникнення аварійних ситуацій. Згідно статей 1 та 12 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», СМСЧ відносяться до спеціальної соціальної інфраструктури, яка повинна підтримуватися у справному стані.

Стаття 36 цього ж Закону України, регламентує надання медичних послуг АЕС з проведення обов’язкових попередніх, періодичних, позачергових та щоденних передзмінних медичних оглядів персоналу, дії якого пов’язані з виконанням роботи підвищеного ризику, виникненням аварійних ситуацій на окремих ділянках виробництва відповідно до встановленого законодавством України переліку посад та професій. СМСЧ також надають медичне забезпечення населенню міст-супутників АЕС.

Як у випадку надзвичайної ситуації на АЕС, так і в повсякденні специфічна медична допомога повинна надаватися фахівцями, що володіють знаннями щодо впливу іонізуючого опромінення на організм людини.
Непродумане реформуванням спеціалізованих медико-санітарних частин загрожує значним погіршенням системи радіаційної безпеки, а в разі виникнення аварійних ситуацій – ненаданням належного рівня медичної допомоги, збільшенням числа детермінованих і стохастичних ефектів.

Просимо Вашого сприяння у збереженні спеціалізованих медико-санітарних частин під керівництвом МОЗ з відповідним фінансуванням.

З повагою,

Президент НАМНУ
академік В.І. Цимбалюк

лип. 12

БОТУЛІЗМ — ЦЕ НЕБЕЗПЕЧНО!

На початку липня в м. Кузнецовську підтверджено випадок захворювання на ботулізм. Це п’ятий випадок у Рівненській області з початку року. Ця небезпечна хвороба була пов'язана з вживанням залишків приготованого м'яса птиці (курятина) невідомого походження. Попередні випадки виникли внаслідок вживання рибної консерви домашнього приготування (тюлька, морква, цибуля) та домашнього свинячого консервованого паштету (м'ясо, сало, печінка, морква, цибуля).

Протягом 5 місяців 2016 р. в Україні від ботулізму постраждали 40 осіб і 5 з них померли. Найчастіше причиною отруєння були харчові продукти, виготовлені в домашніх умовах. Зокрема, 33 потерпілих вживали продукти домашнього виробництва, зафіксовано і 7 потерпілих, які отруїлися від страв, придбаних у місцях несанкціонованої торгівлі (стихійні ринки тощо).

Із вживанням: риби в’яленої, копченої та консервованої пов'язані захворювання у 26 потерпілих, м’ясних консервів та інших виробів з м’яса – у 10 потерпілих, овочів консервованих у – 4 потерпілих.