Статті, інтерв'ю

Державний заклад "Спеціалізована медико-санітарна частина № 3 Міністерства охорони здоров’я України" належить до сфери управління МОЗ України, свого часу створена з метою медичного забезпечення (профілактичні цільові медичні огляди, диспансерна робота цехової служби, першочерговість у надані медичної допомоги) працівників атомної енергетики та промисловості і населення, як частина єдиної системи радіаційної безпеки та захисту на об’єктах ядерно-паливного циклу і є єдиним медичним закладом в м. Вараш, який надає спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу населенню міста та працівникам ВП «Рівненської АЕС» і членам їх сімей, медичне супроводження підприємств, установ та організацій в умовах поліклініки і стаціонару, проводить моніторинг стану здоров’я працівників галузі, їх радіаційного захисту на ядерних об’єктах та забезпечує своє функціональне призначення відповідно до Статуту закладу, затвердженого МОЗ України, як безпосереднього органу управління.

Робота ДЗ "СМСЧ №3 МОЗ України" направлена на виконання положень та статей Конституції України з питань охорони здоров'я, "Закону України про охорону здоров'я", Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, Розпоряджень голови облдержадміністрації, обласної Ради, розпоряджень міського голови та цільових державних програм всіх рівнів.

ДЗ «СМСЧ № 3 МОЗ України» має вищу акредитаційну категорію (акредитаційний сертифікат від 19 квітня 2016 року серія МЗ № 012791,), ліцензію на медичну практику, в тому числі ВП РАЕС.

На даний час ДЗ "СМСЧ № З МОЗ України" обслуговує населення міста в кількості 42 441 чол., з них 7 971 працівники ВП РАЕС, 10 093 - дитячого населення, дорослого населення – 32 348 в тому числі постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

В структуру ДЗ "СМСЧ № З МОЗ України" входить поліклініка, стаціонар на 220 ліжок, лікувально-діагностичні підрозділи, відділення невідкладної медичної допомоги, здоровпункт РАЕС.

Кадровий потенціал колективу складається з 130 лікарів, 305 середнього медичного персоналу, 128 - молодшого медичного персоналу та - 101 інші.

В загальному - 644 чол.

Лікарі з вищою категорією - 58

Лікарів з І категорією - 17

Лікарів з IIкатегорією – 25

Всього 100 лікарів має кваліфікаційну категорію.

Кваліфікаційні категорії мають 243 працівників середнього медичного персоналу, а саме:

Вищу категорію – 192чол.

Першу категорію – 28 чол.

Другу категорію – 23 чол.

Атестація лікарів проходить при Головній атестаційної комісії МОЗ України.

В 2017 році підвищили кваліфікацію 43 лікарів та 94 середнього медичного персоналу.

Аналізуючи показники роботи закладу за 2017 рік щодо демографічної ситуації, то відмічається незначне збільшення населення з 42 290 до 42 441 чоловік, природний приріст залишається позитивним та складає 6,0 проти 7,1в 2016 році . Народжуваність зменшилась з 12,5‰ до 11,5‰, рівень смертності збільшився з 5,4‰ у 2016 році і становить 5,5‰ в 2017 році. Зменшилась малюкова смертність з 6,7‰ в 2016 році до 6,2‰ в 2017 році. Материнська смертність – 0.

Зменшилась захворюваність населення з 636,2‰ в 2016 році до 589,3‰ в 2017 році.

Оскільки загальний рівень захворюваності зменшився, знизився і рівень захворюваності на туберкульоз і становить 25,9 на 100тис.нас. в 2017 році, проти 28,4 в 2016 році, зменшилась питома вага деструктивних форм туберкульозу серед вперше виявлених з 80,0% до 40,0%. Проте збільшилась захворюваність на злоякісні новоутворення з 208,1 до 221,5 на 100 тис.нас., також збільшилася питома вага злоякісних новоутворень виявлених вперше в ІІІ ст.(візуальна форма) і становить 78,6% проти 10,2% у 2016 році, збільшилася з 12,5% у 2016 році до 15,2% у 2017 році питома вага злоякісних новоутворень виявлених вперше в IVст . Дорічна летальність серед первинно виявлених онкохворих збільшилась з 19,3% в 2016 році до 26,1% в 2017 році.

Відмічається зменшення рівня первинної інвалідності осіб працездатного віку з 41,8 до 40,8 на 10 тис.нас., а також збільшення рівня первинної інвалідності дитячого населення з 24,6 до 28,7 на 10 тис.дитячого населення.

Охоплення профоглядами працівників основних підприємств складає 100 %. Збільшилась своєчасність первинного вакцинального комплексу дітям до 1 року з 4,7% до 15,2%, через недостатність поступлення вакцин та відмови батьків від вакцинації. В порівнянні з минулим роком погіршилася ситуація з туберкулінодіагностикою дитячого населення, рівень охоплення в 2017 році склав – 154,2 проти 406,9 в 2016 році на 1 тис.дітей, що підлягали туберкулінодіагностиці. Збільшився рівень охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ з 23,1 на 100 народжених живими у 2016 році до 64,3 у 2017 році, але залишається на низькому рівні через недостатність вакцин та відмов батьків від вакцинації.

Незначне зменшення спостерігається кількісті обстежень флюорографічно з 549,9 у 2016 році до 489,1 у 2017 році. В 2017 році охоплення обстеження на ВІЛ вагітних жінок становить 98,6% проти 98,8% у 2016 році.

У 2017 році практично не змінилося середньорічне навантаження на 1 лікаря в поліклініці і становить 5679 чоловік, проти 5672 чоловіка у 2016 році. Але знизалось кількість відвідувань на одного жителя з 9,5 у 2016 році до 9,1 у 2017 році.

У стаціонарі проліковано на 649 хворих менше в 2017 році у зв’язку із оптимізацією ліжкового фонду на 30 ліжок і становить 7394 хворих, проти 8043 хворих за 2016 рік, рівень госпіталізації становить 17,3 проти 19,1 у 2016 році на 100 мешканців. План ліжко-днів виконано на 102,9 відсотки в 2017 році, а в 2016 році складав – 103,4 відсотки, середній термін перебування хворого на ліжку в 2017 році знизився і становить – 10,6 днів проти 10,7 у 2016 році, число днів роботи ліжка у стаціонарі збільшилося і складає – 355,1 днів, проти 346,0 у 2016 році, рівень летальності у стаціонарі залишається на такому ж рівні, як і в минулому році і складає 0,4% (померло 341 хворий), обіг ліжка збільшився і становить 33,5 проти 32,2 у 2016 році.

Хірургічна активність знизилася і становить 46,2 у 2017 році, проти 50,7 у 2016 році. Значно знизилась післяопераційна летальність і складає 0,06 у 2017 році, проти 0,3 у 2016 році, післяопераційна летальність при гострій хірургічній патології склала 0 проти 1,2 у 2016 році.

В 2017 році фінансування ДЗ "СМСЧ № З МОЗ України" відбувається шляхом надання медичної субвенції з державного бюджету місцевому бюджету та коштів місцевого бюджету. За 2017 рік ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України» отримано субвенцію та кошти місцевого бюджету на загальну суму 58 701 451грн в тому числі оплата праці – 37 944 120 грн. та отримано кошти з місцевого бюджету на придбання медичного обладнання на суму 4 151 874 грн.

В рамках оптимізації ліжкового фонду, згідно постанови КМУ від 25.11.2015 року № 024 та наказу МОЗ України та наказ МОЗ України від 01.02.2016 року «Про затвердження методики що до забезпечення стаціонарними ліжками у розрахунку на 10 тис.нас.» в закладі скорочено з початку року 30 стаціонарних ліжок.

Завдяки тісній співпраці ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України» з місцевою владою, велика увага приділяється покращенню матеріально-технічної бази Закладу, для забезпечення надання сучасних методів лікування та діагностики, як лікарні вищої категорії, закуплено ряд медичного обладнання а саме:

-         Центрифуга лабораторна медична Liston C2201

-         Пристрій для фотохімічної обробки рентгенівської плівки «ОНІКО» із сушкою УФОРП-С

-         Світильник операційний «БІОМЕД»L7/5

-         Комплекс електронейроміографічний комп’ютерний «M-TEST

-         Мікропіпетка GRANUMSmart 8 канальна 30-300м

-         Система рентгенівська діагностична С-подібна Symbol4F9

-         Насос шприцевий ін фузійний SEP-10S PLU

-         Монітор пацієнта «БІОМЕД» ВМ800А

-         Стіл операційний «БІОМЕД»ЕТ 300С (Advance)

-         Електрокардіограф ECG600G

-         Коагулятор лазерний універсальний «ЛИКА-ХИРУРГ»

-         Морозильник UNI

-         Дерматоскоп NC 1 Heine

-         Ендовідеоскопічний комплекс для гістерорезектоскопії

-         DräegerMobilePrinter/ Dräeger Мобільний принтер

-         Реєстратор добової ЕКГ за Холтером 3-х канальний

-         Реєстратор добової АТ і ЧСС з ПЗ (монітор пацієнта АВРМ 50)

-         Відсмоктувач медичний «БІОМЕД» модель 7А-23В (20L)

-         Ортопедичне пристосування 1006

За звітний період в ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України» введено в практику локальні клінічні протоколи для надання медичної допомоги, було введено в практику: Інтраопераційне використання ЕОПа (С-дуга Symbol 4F9), Використання прегабаліни в лікуванні периферичного невропатичного болю при цукровому діабеті, Застосування муколітика едостену для ефективного лікування кашлю хворих з не госпітальною пневмонією та хронічними захворюваннями бронхів, Визначення мікроальбуміну, креатиніну та співвідношення мікро альбумін/креатинін в разовій порції сечі, Піно-склеризуюча терапія при варикозному розширенні вен нижніх кінцівок, Ендовазальна лазерна коагуляція вен при варикозній хворобі нижніх кінцівок, лазерна вапоризація геморою, Одночасне застосування препарату Бередуал, Пульмікорт та Лазолван в небулайзері для лікування обструктивного синдрому у дітей, Застосування дерматоскопа в дерматоскопії, Впроваджено в клінічну практику шкалу ТІМІ – оцінка ризику смерті хворих з ГКС (WSTEMI) в стаціонарі через 6 місяців, Введено в клінічну практику шкали комор бідності пацієнтів, Застосування в гінекології гістероспопії, Нейросоногорафія, Ехокардіографія у дітей до року, Визначення загального білірубіну крові у новонароджених транскутально (транскутальний білі тест), Використання цифрового, лобного термометра).

Також, у 2017 році проведено ремонти приміщень ДЗ«СМСЧ №3 МОЗ України» а саме: поліклінічному та акушерсько-гінекологічному відділеннях на суму 157,1 тис. грн. за рахунок інших власних надходжень.

Не дивлячись на підпорядкування МОЗУ (ми не є відомчим закладом ОЗ) на сьогодні реально працює система взаємодії, співпраці, підтримки закладу з органами місцевої влади, Вараською міською Радою, депутатами та активістами. Є розуміння того, яку потрібно мати медицину нашого міста, яку надавати підтримку медицині, визначає потреби та пріоритети. В нас вже є яркий негативний приклад, коли відбулось відокремлення та створення відділу екстренної медицини. А тому і наш заклад реформується та пристосовується до нових правил життя.

            На сьогодні проведено ряд внутрішніх реформ, а саме створення нового приймально-діагностичного відділення на базі окремого приймального та відокремленого діагностичного відділень, що сприяє якісному наданню послуг на догоспітальному етапі, реорганізовано акушерсько-гінекологічну службу з об’єднанням з жіночою консультацією, яка сьогодні крім позитиву в якості надання послуг принесла ще й моменти оптимізації щодо зменшення дублювання функцій, раціонального використання трудових ресурсів, тісної взаємодії стаціонарної та амбулаторної допомоги жінкам. Для цього на базі пологового відділення створено відділ амбулаторного прийому, який відповідає європейському сучасному рівню. Саме завдяки підтримці громади для цього проведено ремонтні роботи частини пологового відділення, які відповідають сучасним вимогам, а особливо значного покращення умов перебування жінок, створено кабінети патології шийки матки, кольпоскопії, малої операційної, комфортні кабінети для прийому. На ремонтні роботи при цьому не затрачено жодних бюджетних коштів.

           В даний час в закладі проходить процедура реформування первинної медико-санітарної допомоги. Оскільки ми є МСЧ в структурі якої є відділення, що надають первинну медичну допомогу, та створення амбулаторій первинної медико-санітарної допомоги, згідно чинного законодавства є начасі, де вже чітко буде відокремлено лікарів-терапевтів (лікарів внутрішньої медицини), педіатрів та сімейних лікарів. Крім того, реорганізується й цехова дільнична служба. Впроваджено ресурсозберігаючі стаціонарозамінні технології.

Завдяки тісній співпраці та взаємодії і розумінням з органами місцевого самоврядування збереглось повноцінне функціонування закладу.

Підсумовуючи роботу за 2017 рік можна відмітити основні проблемні питання та реалізація планів:

-       Заклад сертифіковано на відповідність системи управління якістю відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2008 та національного статуту ДСТУ ISO 9001:2009, оскільки Заклад в пріоритет поставив питання якісного надання медичної допомоги та послуг населенню. В зв’язку з цим проведена робота покращенню та удосконаленню роботи в системі управління якістю, підготовки до акредитації закладу. Група аудиторів, на чолі з представниками міжнародної та національної стандартизації ТОВ «Глобал Сертифік» перевірила відповідність системи управління відповідно до вимог міжнародних та національних стандартів та встановила ступінь готовності системи менеджменту в ДЗ «СМСЧ № 3 МОЗ України» до сертифікації. Сертифікат отримано 10.07.2015 року, а вже в липні 2017 року заклад успішно пройшов повторний контрольний аудит ще на рік, до липня 2018 року.

Основними пріоритетами політики якості надалі залишаються:

-         Якісне надання медичних послуг населенню, відповідно до вимог чинного законодавства, нормативно-правових документів, акредитацій них вимог стандарту управління якістю ISO 9001;

-         Забезпечення закладу необхідними ресурсами для результативного функціонування та постійного удосконалення системи управління орієнтовану на пацієнта та профілактику його захворювань;

-         Виконання працівниками закладу вимог стосовно термінів, умов та якості надання медичних послуг;

-         Постійне підвищення компетентності персоналу, а також організаційної та управлінської активності , з метою покращення діяльності закладу;

-         Щорічне встановлення цілей щодо покращення діяльності по відповідних напрямках та аналіз результативності функціонування системи управління;

-         Відкритість та прозорість шляхом інформування населення про весь спектр послуг, що надаються в закладі.

Отже, станом на сьогодні усі питання, пов’язані з організацією та фінансовим забезпеченням діяльності СМСЧ відносяться до компетенції органів місцевого самоврядування. На сьогоднішній день приймаються міри по оптимізації діяльності закладу. Знайдено порозуміння з керівництвом міста та депутатським корпусом про важливість справ.

-        Вищезгадане недостатнє фінансування на утримання закладу, в тому числі на проведення планових та поточних ремонтів.

-        В рамках цих проблем є недостатнє фінансування на придбання паливно-мастильних матеріалів.

-        Проблема фінансового і ресурсного забезпечення та реорганізації первинної   медико-санітарної допомоги в місті.

-        Вирішення питання фінансування медичних програм з місцевого бюджету на «Цукровий діабет», «Запобігання та захист населення від ВІЛ-інфекції та СНІД», «Попередження та зниження захворюваності туберкульозом населення міста», «Онкологічні захворювання», «Серцево-судинні захворювання», «Церебро-васкулярні захворювання», «Фенілкетонурію», «Ендокринні захворювання», «Вакцино профілактика».

Начальник

ДЗ «СМСЧ №3МОЗ України»                                      О.В. Коцюбинський